Dobrá dikcia je kľúčom k vášmu úspechu: ako sa zlepšovať a rozvíjať

Dej je jasnosť a správnosť výslovnosti zvukov. Ako vylepšiť reč a dikciu, aby ste si boli sebavedomí, cítili silu svojho hlasu a slov?

Čo je to dikcia

Dôležitosť pre ľudí a spoločnosť

Ak človek zreteľne vyslovuje slová, vydáva ich s príslušnou intonáciou, má príjemný tón hlasu, potom má dobrú dikciu a techniku ​​reči.

A naopak, ak človek hovorí nezreteľne, monotónne, príliš potichu alebo príliš hlasno, prehĺta slová alebo ich neprirodzene pomaly naťahuje, potom je jeho dikcia a technika reči mimo poriadku..

Človek, ktorý je v spoločnosti, komunikuje s ostatnými, vytvára svojou rečou dojem o sebe. Jasná a správna dikcia robí človeka príjemným v komunikácii, disponuje sám sebou.

Osoba so zlou dikciou má nevyhnutne ťažkosti. Je pre neho ťažké sprostredkovať informácie partnerovi. Úsilie rozoznať jeho slová rozptýlilo pozornosť a uniklo podstate toho, čo sa hovorilo.

Reč človeka je vyjadrením jeho povahy. Úzko to súvisí s tým, ako človek vníma sám seba..

Neistý, pochybujúci, neschopný rozhodnúť sa, prevziať zodpovednosť za seba, človek spravidla hovorí mäkko, nesúvisle, prehĺta slová alebo spomaľuje tempo reči. Dojem, ktorý vytvára na tých, s ktorými komunikuje, je, mierne povedané, nedôležitý. Reakciou môže byť podráždenie a sklamanie, ale v každom prípade - túžba ukončiť nepríjemnú komunikáciu čo najskôr..

Pre ľudí s vodcovskými vlastnosťami je charakteristická krásna dikcia. To je sebavedomie, schopnosť pokojne prekonávať ťažkosti, sebakontrola, schopnosť hovoriť a presvedčiť. Reč takého človeka sa vyznačuje jasnou výslovnosťou, výraznosťou a príjemným zvukom. Komunikácia s ním je potešením..

Od čoho závisí dikcia

Dikcia (alebo jasnosť reči) závisí od práce rečového prístroja. Zahŕňa orgány:

 • vypočutie,
 • artikulácie,
 • dýchanie
 • centrálny nervový systém.

Samohlásky a spoluhlásky vytvára priamo artikulačný aparát. Všetky chyby týchto orgánov ovplyvnia jasnosť výslovnosti zvukov.

Dôvody zlej dikcie

Príčiny problémov so zreteľnosťou reči u dospelých a detí môžu byť:

 • Slabé svaly na lícach, jazyku a perách. V takom prípade bude reč nezrozumiteľná, obrazne povedané, „kaša v ústach“.
 • Nedostatočná dĺžka frenum jazyka. Závisí od toho výslovnosť pískania, syčania a zvukov „l“, „r“.
 • Slabý skus a problémy so zubami. Tiež povedú k nesprávnej výslovnosti zvukov a slov..
 • Zlý sluch. Zhoršuje sa vnímanie, mení sa hlasitosť hlasu.
 • Porušenie rytmu dýchania. Keď ústa vyschnú alebo nie je dostatok vzduchu, zmení sa intonácia a rýchlosť výslovnosti zvukov. A od vzrušenia môžete dokonca začať koktať.

Ako rozvíjať jasnosť dikcie a reči

Úspech, spoločenskosť, atraktívnosť - to sú vlastnosti, ktoré chce mať každý. Preto sú dnes veľmi dôležité tieto otázky:

 • Ako vylepšiť dikciu?
 • Ako trénovať dikciu?
 • Ako opraviť dikciu?
 • Ako rozvíjať dikciu?

Ak sa vám nepáči, ako hovoríte, je na čase sa rozhodnúť začať rozvíjať a trénovať svoju dikciu. Vytrvalosť a trpezlivosť určite prinesú výsledky. Uveríte v seba, získate silu hlasu a slova.

Práca na jasnej reči a výslovnosti je nasledovná:

 • tréning svalov artikulačného aparátu;
 • nastavenie zvukov samohlásky;
 • nastavenie spoluhlások;
 • precvičovanie jednotlivých slov a fráz.

Cvičenie na dikciu

1. Cvičenie pre jazyk

 • pokúste sa dosiahnuť jazykom po špičku nosa a bradu;
 • urobte kruhové pohyby s jazykom so zatvorenými ústami;
 • pohybujte jazykom;
 • klepnite na jazyk na vnútornej strane zubov;
 • otvorte ústa dokorán a roztiahnite jazyk až po horné zuby.

2. Cvičenie na líca

 • nafúknite líca striedavo so stlačenými perami;
 • nafúknite si líca, vyslovte zvuky „p“, „b“;
 • nafúkajte a zatiahnite líca striedavo.

3. Cvičenie na pery

 • natiahnite pery a potom sa široko usmejte;
 • ľahkým tlakom zubov nakreslite pery;
 • s výdychom nechajte pery vibrovať zvukom „whoa-oo-oo“;
 • urobte kruhové pohyby s perami v rôznych smeroch.

4. Cviky na dolnú čeľusť

 • prekonať odpor dlane pri brade;
 • pohyb do strán, kruhový.

5. Cvičenie pre mäkké podnebie

 • zívanie s otvorenými ústami;
 • napodobňovať grganie.

Trénujeme dikciu nastavením samohláskových zvukov:

 • striedavo vyslovujte samohlásky, kým nie je dostatok dychu;
 • vyslovujte kombinácie dvoch, potom troch samohlások;
 • vyslovujte kombinácie s koordináciou výšky tónu.

Dikciu rozvíjame zostavovaním spoluhlások:

 • aktívne a náhle vyslovujte zvuky „p-b“, „k-g“, „t-d“;
 • „Sss-zzz“ - na naostrenie vrkoča s tyčou, „zzhzh“ - vrkoč rezonančne kosí trávu;
 • „Trrr“, hrot jazyka vibruje - naštartujte auto, „drrr“ - motor naštartuje.

Cvičenia na precvičovanie jednotlivých slov a fráz:

 • Vyslovovanie twisterov jazykov od jednoduchých po zložité; úlohu môžete skomplikovať a zvuky vyslovovať s orechmi v ústach;
 • Opakovanie ťažko vysloviteľných slov prevzatých napríklad zo slovníka;
 • Čítanie textu so zatvorenými ústami, čo výrazne zvyšuje účinok rečových cvičení.

Na zlepšenie kocky a jasnosti reči môžete cvičiť korok. Jeho podstata je nasledovná: korok je zvieraný zubami a rozprávajú, čítajú, recitujú poéziu. Hlasivky teda dostávajú ďalší stres..

Toto je efektívne cvičenie na zdokonalenie dikcie, ktoré môže praktizovať každý, kto sa chce naučiť jasne vyslovovať slová a precvičovať dikciu..

Ako inak to môžete urobiť sami

Hlasový záznamník pomôže vylepšiť dikciu a reč doma. Hovorte text a počúvajte sami seba. Bude vám jasné, na čom musíte popracovať. Sami si určte, čo vo vás znie „chromo“, vyberte si materiál na ich vypracovanie.

Dospelému človeku môžete samostatne dodať reč a dikciu:

 • „Klasika žánru“ - vyslovovanie twisterov jazykov s orechmi v ústach;
 • čítanie nahlas, čím dlhšie, tým lepšie.

Vykonaním týchto jednoduchých cvičení na zlepšenie dikcie môžete rozvíjať dobrú dikciu a reč aj bez ďalších hodín, ak na sebe samozrejme pracujete svedomite a tvrdo..

Básne pre rozvoj čistej reči

Poézia pomáha rozvíjať dikciu a reč. Niektoré verše majú zložitú slabiku a sú veľmi vhodné na rozvíjanie výslovnosti u dospelých a dospievajúcich..

Napríklad báseň V. Brusova „Búrka z brehu“ je jedným z najefektívnejších cvičení v rečovej technike pre dikciu:

Dýchacie cvičenia

Je potrebné poznamenať, že práca na technike reči okrem rozvoja dikcie zahŕňa aj formuláciu dýchania. Dychové cvičenia sú zamerané na to, aby sa naučili, ako správne využívať prísun vzduchu, dýchať pokojne a nepočuteľne.

Týmto cvičením by mohlo byť napríklad čítanie poézie pri chôdzi. Dýchanie by nemalo zablúdiť, nádych - nepostrehnuteľný, výdych - nie úplne. Ak sledujete držanie tela, môžete správne dýchať, chrbát majte vystretý.

Vývoj dikcie u detí a dospievajúcich

Na opravu dikcie pre tínedžera môžete použiť metódu rozvíjania čistej reči u dospelých. Ak budete robiť rovnaké cviky na zreteľnú reč, môžete v tomto veku postupne rozvíjať dobrú dikciu a reč..

Cvičenie dikcie pre deti by malo byť ako hra. Vypracovanie správnej výslovnosti a jasnej reči by malo byť ľahké a zábavné..

Zlá dikcia dieťaťa mu sťažuje komunikáciu s rovesníkmi, nemá najlepší vplyv na školské výsledky. Aby sme mu pomohli prekonať tvrdosť, nervozitu, odcudzenie, hodiny by sa mali vykonávať v ľahkej, uvoľnenej atmosfére, hravou formou.

Najskôr si miesime jazyk a pery:

 1. Široko sa usmievame ako slnko a snažíme sa neotvárať ústa.
 2. Stále úsmev a ukazujúci naše krásne zuby.
 3. Dáme pery do tuby a zavýjame ako vlk „woo“.
 4. Z tejto polohy postupne otvárame ústa a hovoríme „ooo“.
 5. Doširoka otvoríme ústa pre zvuk „aaa“, presne tak, ako to lekár žiada, aby si vyliečil boľavé hrdlo.
 6. Vyplazujeme jazyk ako lopatka a snažíme sa ich dosiahnuť až po bradu.
 7. Olizujeme sa ako vlk a vystrčeným jazykom robíme krúživé pohyby.
 8. Jazyk si opierame o líca so zatvorenými ústami, akoby sme si lízali lízanku.
 9. Doširoka otvoríme ústa a jazykom počítame horné zuby.
 10. Snažíme sa vykresliť, ako kôň tlieska.

Po pokojnom zahriatí sa obrátime k jazykolamom:

 1. Spolu s dieťaťom počítame „jeden, dva, tri“.
 2. Pridajte slovo „jedno sušenie, dve sušenie, tri sušenie“.
 3. Sťažujúce sa "Sasha nasal sušenie raz, Sasha nasal sušenie dva, Sasha nasal sušenie tri".
 4. Študujeme a snažíme sa reprodukovať dlhý twister jazyka „Saša kráčal po diaľnici a nasával sušenie“.

Hovorenie a memorovanie zábavných riekaniek s problematickými zvukmi prinesie výhody aj dobrú náladu:

Tempo tried volíme individuálne. Každú hodinu začíname opakovaním predchádzajúcej. Smiech, uvoľnenosť, usilovnosť dieťaťa vám povedia, že sa s vami rád učí. To znamená, že pozitívny výsledok je za rohom.!

Ako rozvíjať dikciu?

Vnímame iného človeka podľa externých údajov, úhľadného oblečenia, správania v spoločnosti. Toto si okamžite všimneme. Stretávame sa s ním podľa jeho vzhľadu a vidíme ho podľa toho, ako hovorí.

Tempo a zafarbenie hlasu je rovnako dôležité ako vzhľad. Pomáhajú nám komunikovať. Človek sa stáva atraktívnym pre svoje okolie, keď hovorí jasne a zrozumiteľne.

Kariérny rast, pohoda často závisí od správne hovorených slov, schopnosti prejaviť svoje myšlienky.

Čo je to dikcia

Čitateľná, pre ostatných zreteľná výslovnosť zodpovedajúca jazykovým normám, sprevádzaná príjemným tónom hlasu, sa nazýva dikcia. Pozostáva zo správnej, zreteľnej artikulácie a spôsobu vyslovovania slov (zafarbenie, intonácia).

Pri správnej artikulácii dochádza ku koordinovanému pohybu artikulačného aparátu. Vďaka zreteľnej artikulácii je reč zrozumiteľná. Spôsob rozprávania závisí od povahy: tempo môžete zrýchliť alebo spomaliť.

Ponáhľanie a zhoršená dikcia spolu súvisia. Intonácia spočíva v schopnosti vyslovovať zvuky a zdôrazňovať slovo.

Pre kvalitu je dôležitá správna výslovnosť všetkých zvukov. Samohlásky dodávajú melódiu. Správne vyslovené spoluhlásky dávajú uvedenú formu, jasnosť. Presná výslovnosť spoluhlások je hlavným cieľom zlepšenia kvality výslovnosti.

Dôležitosť dikcie pre ľudí a spoločnosť

Ak dokážeme hovoriť jasne, robí nás to úspešnými a prínosnými v komunikácii. Je dobre pochopený: zreteľne vyjadruje svoje myšlienky, vyslovuje slová.

Existuje celý rad profesií, ktoré si vyžadujú kvalitu hovorených fráz. Ale schopnosť nádherne rozprávať je potrebná nielen pre verejnosť. Človek chce byť pochopený, vnímaný. Dobrá výslovnosť dodá sebavedomie, zvýši sebavedomie a stane sa indikátorom úspechu.

Hlas je často zatienený vonkajšími nedokonalosťami.

Nina Petrovna, ktorá číta študentom psychológiu, po obrne trpí jednou nohou oveľa kratšou ako druhou. Včerajší školáci sa zasmiali, keď videli lektora s telesným postihnutím.

Keď sa hodina začala, budúci učitelia sa do učiteľa zamilovali.

Vycvičený hlas, merané tempo, melodický tón zaujali poslucháčov, pomohli upútať pozornosť, dosiahnuť porozumenie a urobiť dojem.

Nevyvinutá dikcia vedie k problémom v komunikácii. Nejasné frázy ľudia, s ktorými musíte komunikovať, vnímajú slabo. Nie je príležitosť sústrediť sa, je ľahké vyjadriť svoje myšlienky. Sebavedomie klesá, rozvíja sa pochybnosť o sebe.

Pre dospievajúcich s takýmito problémami je obzvlášť ťažké komunikovať. Nevýrazné pokarhanie bráni dieťaťu v učení, komunikácii s rovesníkmi.

Od čoho závisí dikcia

Čistota a čistota hovorených slov závisí od zložitého aparátu reči. Zahŕňa centrálny nervový systém, sluch, artikuláciu, dýchanie. Dôležitá je tu práca rečových orgánov: jazyk, pery, čeľusť, zuby. Poruchy vo všetkých týchto orgánoch ovplyvňujú kvalitu hovorených fráz..

Dôvody zlej dikcie

Existujú dve skupiny dôvodov na zlé pokarhanie..

Biologické

Abnormálny vývoj plodu počas tehotenstva, detská infekcia a trauma, genetická predispozícia. To spôsobuje veľa chýb..

 • Slabé svaly pier, líca, jazyka vedú k tomu, že reč sa stáva nezrozumiteľnou. Muž hovorí, akoby mal v ústach kašu.
 • Krátky frenum jazyka dáva nesprávnu výslovnosť syčania, pískania, „p“, „l“.
 • Nesprávny skus, problémy so zubami tiež vedú k chybám výslovnosti.
 • Aby sa jazyk správne rozvíjal, potrebujete úplné ucho. Znížený sluch tlmí vnímanie, vedie k zmene hlasitosti hlasu.
 • Porušenie rytmu dýchania mení intonáciu, rýchlosť výslovnosti. Objaví sa koktanie, hlas sa stáva nosovým, reč je potlačená, zvuky sú prehltnuté.

Sociálne (psychologické)

Náš prejav ukazuje psychologický a fyzický stav: neistota, plachosť, úzkosť, choroba.

Neistý človek s nízkou sebaúctou a problémami s komunikáciou vyslovuje slová nezrozumiteľne.

Informácie, ktoré sa snaží prezradiť účastníkovi rozhovoru, sú slabo vnímané, konverzácia sa rýchlo končí. U detí sú poruchy reči dôsledkom nedostatočnej komunikácie s rodičmi, napodobňovania nesprávnej reči dospelých. Rečové prostredie ovplyvňuje vývoj reči dieťaťa.

Ako vylepšiť dikciu v krátkom čase

Poruchy prejavu je možné opraviť. Profesionáli na tom pracujú. Existujú však cvičenia na sebazdokonalenie kvality reči..

Ľudia sa starajú o svoje telo, postavu, fyzickú kondíciu svalov. Musia sa posilniť aj svaly rečového aparátu. Keď sa čeľusť trochu pohne, ústa sa počas rozhovoru zle otvoria..

Preto sú slová nezrozumiteľné. Ústa sa dostatočne otvoria - reč sa stáva lepšou, zrozumiteľnejšou. Poruchy výslovnosti sú dobre opravené.

Dikciu môžete vylepšiť za krátky čas. Trénujte dýchanie, cvičte artikulačné cvičenia. Hovorte svojimi obľúbenými twistermi jazykov. Nahrajte svoj hlas na diktafónové zariadenia a počúvajte.

Dýchací tréning

Ľudia majú často pocit, že im chýba vzduch. Pri nádychu nevedomky zadržiavajú dych. Tento problém nastáva pri vyslovovaní dlhých viet. Pred začiatkom frázy hlasno dýchajte a nahlas.

Oficiálna etika toto správanie nepodporuje. Situácia sa zmení, ak si zacvičíte bránicu. Postačuje spievať samohlásky pri výdychu, pričom sa neustále predlžuje čas na cvičenie. Alebo vydýchnite, ako keď sfúknete sviečku, nafúknite balóniky.

Artikulovanie nabíjania

Artikulačné poplatky pripravujú rečový prístroj na prácu s dikciou. S ich pomocou môžete trénovať pery, jazyk, čeľuste. Zatvorené čeľuste vytvárajú dojem, že človek hovorí cez zaťaté zuby, a na partnera vyvoláva nepríjemný dojem.

 • Ak chcete uvoľniť čeľuste, presuňte ich z jednej polohy do druhej a zároveň otvorte ústa..
 • Potom sa dotknite každého zuba jazykom, klepnite na jeho vnútornú stranu.
 • Ďalšou akciou je dotknúť sa jazyka postupne na lícach.
 • Potom nafúknite a nasajte líca.
 • Stlačte pery k sebe, líca jeden po druhom vydýchnite.
 • Vytiahnite pery, široký úsmev.
 • Urobte kruhový pohyb perami.

Jazykolamy

Vyvíjače jazyka známe z detstva pomôžu vylepšiť dikciu. Najskôr určte, ktoré zvuky máte problém s vyslovením. Potom začnite vyberať frázy. Vyslovujte twistery jazykov, kým si na ne rečový aparát nezvykne.

Najskôr zvoľte krátke vety, až potom prejdite na twistery s dlhým jazykom. Nehovorte frázu rýchlo. Miera hovorenia by sa mala postupne zvyšovať. Povedzte twistery jazyka s orechmi v ústach. Túto metódu prípravy na verejné vystúpenie používali starovekí rečníci..

Hlasový záznamník

Váš asistent bude záznamové zariadenie. Vyslovte akýkoľvek text na rekordéri. Skúste použiť zvuky, ktoré sú pre vás problematické. Pozorne počúvajte, čo sa povedalo. Okamžite pochopíte, čo treba v reči opraviť, ktoré cviky použiť..

Môžete si vypočuť záznam svojich obľúbených umeleckých diel. Vypočujte si hercovo čítanie, pokúste sa zachytiť zafarbenie hlasu, intonáciu. Použite techniku ​​napodobňovania zvuku.

Vyslovujte to, čo ste počuli, úplne alebo čiastočne kopírujúc výkon herca, zafarbenie hlasu, intonáciu. Vyžaduje si neustálu sebakontrolu nad prebiehajúcimi zmenami..

Takéto cvičenia v krátkom čase zlepšujú dikciu, rozvíjajú hlasový aparát a dodávajú sebadôveru. Pred verejným vystúpením sa často používajú artikulačné cvičenia.

Ako zlepšiť jasnosť dikcie a reči u dospelých

Sám dospelý je schopný opraviť dikciu pravidelným vykonávaním jednoduchých cvičení, ak neexistujú žiadne fyzické abnormality: prekonané choroby nosohltanu, nervový systém, problémy so zubami. Všetky si vyžadujú zásah špecialistov..

Je možný autotréning bráničného dýchania bez napätia. Najjednoduchšie cvičenie: pri nádychu nafúknite žalúdok a pri výdychu sa nadýchnite. Na rozvoj dýchania bude stačiť päť minút denne..

Dospelý človek je schopný pochopiť, ako hovorí. Za týmto účelom študujte prácu rečového aparátu, identifikujte svoje chyby. Ovládajte sa vo svojom každodennom živote. Pozerajte sa častejšie do zrkadla. Pomôže vám to pri správnom nastavení zvukov..

Kvalita reči sa zvyšuje hlasným čítaním básní s jednou vetou.

Príkladom sú diela Lermontova „Keď sa obáva žltnúceho kukuričného poľa“, Fet „Prišiel som k vám s pozdravom.“ Básne na zlepšenie výslovnosti p: „Búrka z brehu“ od Valeryho Bryusova, „Poltavská bitka“ od Alexandra Puškina.

Rytmus básní pomáha ovládať dýchanie. Sú podobné ako twistery na jazyky, ale v rýmovanej podobe. Pri rýchlom hovorení textov budete mať ťažkosti s výslovnosťou.

Ak čítate pomaly, vyniknú samohlásky. Ovládajú správnu výslovnosť, intonáciu, zlepšujú dikciu. Môžete použiť diela Vladimíra Majakovského s výrazným rytmom. Alebo básne Alexandra Bloka s plynulým rytmom.

Texty pre vývoj dikcie

Ak na sebe pracujete, použite slovník. Prijímajte zložité slová, ktoré sa majú vyslovovať, opakujte ich niekoľkokrát, čím rýchlosť zvýšite, napríklad: buďte bdelí, filozofujte.

Rovnakým spôsobom môžete vypracovať kombinácie slov w-w, k-g, x, c, slov so zdvojenými spoluhláskami. „Sz“ sa trénuje ľahšie, ak zvolíte slová, ktoré majú pred sebou samohlásku: vystrašiť, zapáliť, zbaviť sa. Na začiatku slova: sendvič, bzučiak. Uprostred slova: atmosféra, vydesená.

Takto trénujte ďalšie kombinácie. Cvičiť opakovane hovorím príslovia s ich použitím, napríklad: „Miluj, miluj, ale nestrácaj hlavu.“ Vykonávajte tréningy systematicky, počnúc artikulačnou rozcvičkou.

Možnosťou školenia je čítanie prozaického textu. Spočiatku čítajte nahlas, každý zvuk jasne formulovajte..

Potom - bez zvuku, pomocou artikulácie, pohybu pier. Potom text šeptom prečítajte. Po dvoch týždňoch systémového tréningu získate výsledok, ktorý sa vám páči. Vo svojom prejave objavíte nové veci.

Vyberte si zložité texty s ťažkými kombináciami a slovami: „Raz stehlík zlatý našiel škatuľu sutín“, „Vo štvrtok štvrtý o štvrtej a štvrť hodiny“, „Sonya, Sashkova priateľka“.

Existujú texty určené na školenie v klasickej literatúre, napríklad „Nikolaj Gogoľ“ „Dneper je nádherný za jasného počasia“..

Vývoj dikcie u detí a dospievajúcich

Rozvoj jazyka u detí a dospievajúcich si vyžaduje rovnakú pozornosť rodičov ako učenie. Celý život závisí od toho, ako ostatní budú vnímať vaše dieťa. Tínedžer s defektom napomenutia sa stáva predmetom posmechu.

Pre deti a dospievajúcich je typické „jesť“ konce slov, preskakovať časti slov a jednotlivé zvuky a zle vyslovovať slová. Takéto nedostatky je možné opraviť doma. Ale iba odborník opravuje zjavné poruchy reči dieťaťa..

Cvičenie na dikciu

Zmena výslovnosti školákov a predškolákov pomáha „dospelým“ metódam, ale je vedená hravou formou.

Ak sa chcete zahriať, ponúknite si, že si zahryznete do špičky jazyka, prežúvajte si jazyk bočnými zubami, hrýzte si z vnútornej strany líc, vyčnievajte spodnú peru, pričom budete mať na tvári urazený výraz, líčkami vykreslite trubicu, vyfúknite líca a vyrazte vzduch dlaňami..

Učia správnu výslovnosť twisterov jazykov, frázy na precvičovanie zvukov, výslovnosť pred zrkadlom. Užitočné kolektívne hry pre rozvoj artikulácie: „Vlak s vodnými melónmi“, „Chôdza“, „Echo“, „Zoo“, hry s prstami.

Dieťa by malo byť schopné správne umiestniť stres do slov, skloňovať rôzne reči. Potom bude ľahšie zvládnuť normy spisovného jazyka..

Čítanie literárnych textov podľa rolí a nahlas vedie k intonácii, jasnosti napomenutia. Deti majú záujem rozprávať sa s orechmi v ústach, s ceruzkou v zuboch a vyslovovať slová pri chôdzi.

Ak pravidelne na sebe pracujete, všetky tieto jednoduché triky vám pomôžu získať správne rečové schopnosti, správne poruchy výslovnosti.

Porucha reči u dospelých: príčiny a typy

Pre mnohých je schopnosť rozprávať komunikačný prostriedok s ostatnými ľuďmi a svetom okolo nich..

Preto ak človek stratí túto schopnosť, musí v prvom rade zistiť dôvod a až potom podstúpiť komplexnú liečbu.

Ak sa nestihnete včas, potom môže mať pacient navždy dysfunkciu rečového aparátu.

Príčiny porúch reči u dospelých

Porucha reči u dospelých je patológia, ktorá sa prejavuje úplnou alebo čiastočnou absenciou reči.

Pri rozhovore s človekom trpiacim podobným ochorením je nemožné pochopiť, o čom hovorí alebo sa ho pýta, jeho slová sú nečitateľné a nevýrazné.

Každá osoba má túto patológiu prejavujúcu sa rôznymi spôsobmi. U niektorých ľudí takéto porušenia spôsobujú unáhlenú, ale úplne nezmyselnú reč, zatiaľ čo iní, naopak, logicky a konštruktívne vytvárajú vety, ale zároveň hovoria veľmi pomaly a pomaly.

Hlavné príčiny poruchy reči u dospelých:

 1. Predchádzajúce poranenie mozgu;
 2. Prítomnosť benígnych alebo malígnych výrastkov v mozgu;
 3. Parkinsonova choroba;
 4. Roztrúsená skleróza;
 5. Wilsonova choroba;
 6. Zneužívanie alkoholu.

Dôvodom môžu byť aj obyčajné zubné protézy. V prípade nesprávneho upevnenia u starších ľudí sa pozoruje dysfunkcia rečového prístroja.

Ďalšia porucha reči u dospelého človeka sa môže vyskytnúť v dôsledku chorôb, ktoré spôsobujú parézu svalov tváre.

Paréza je neurologický syndróm, ktorý znamená zníženie sily. Medzi tieto choroby patrí Miyard-Joubléov syndróm, Moebiusov syndróm, svalová agenéza, Beckova choroba a Sjögrenov syndróm..

Myasthenia gravis môže tiež spôsobiť porušenie. Je to autoimunitné neuromuskulárne ochorenie charakterizované patologicky rýchlou únavou priečnych sacích svalov..

Lekár diagnostikuje poruchy reči u dospelých

Niektoré choroby spôsobujú nielen parézu tvárových svalov, ale aj poruchy artikulácie a reči u dospelých.

Táto patológia sa vyskytuje pri syndróme Foix-Chavan-Marie. Týmto ochorením je ovplyvnená kaluž strednej mozgovej tepny..

Alzheimerova choroba je jednou z najbežnejších príčin poruchy reči u dospelých..

Pri tomto ochorení sa pozoruje demencia (získaná demencia), čiastočná strata pamäti a ťažkosti s artikuláciou. Najčastejšie toto ochorenie postihuje ľudí starších ako 65 rokov..

U dospelého človeka existujú také typy porúch reči:

 • Dysfónia;
 • Afónia;
 • Bradilalia;
 • Tahilalia;
 • Koktanie;
 • Dislialia;
 • Dyzartria;
 • Alalia;
 • afázia.

Spazmodická dysfónia

Táto patológia je bežnejšia u ľudí vo veku 30 až 40 rokov. Dysfónia je porucha hlasu charakterizovaná chrapotom.

Spastická dysfónia sa vyskytuje v dôsledku dlhotrvajúceho preťaženia hlasiviek.

Tiež dôvodom na objavenie sa tejto patológie môže byť prenesená duševná trauma..

Pri tejto forme dysfónie sa pozoruje bolesť svalov krku a hlavy, výrazne sa mení aj zafarbenie hlasu. Ochorenie sa prejavuje nečitateľnosťou reči a ťažkosťami pri vyslovovaní určitých zvukov.

afónia

Afónia je patologický stav so stratou hlasovej zvučnosti.

S touto patológiou má človek stále schopnosť hovoriť šeptom, ale počas rozhovoru zažije bolesť v krku.

Afónia sa vyskytuje v dôsledku chorôb priedušiek alebo laryngitídy. Táto patológia sa tiež môže vyskytnúť pri dlhodobom plači alebo intubácii..

Bradilalia

Bradilalia - porušenie rýchlosti produkcie reči. Inými slovami, s týmto ochorením je rýchlosť reči veľmi pomalá. Artikulácia pri bradiláli je nejasná.

Ľudský strach v dôsledku porúch reči

Toto ochorenie sa vyskytuje v dôsledku Parkinsonovej choroby, nádorov v mozgu, zápalu mozgových blán a zápalu mozgu.

Bradilalia môže byť tiež dedičná alebo sa môže prejaviť po poranení mozgu.

Tahilalia

Tachilalia je porucha, ktorá sa prejavuje rýchlym tempom rozprávania.

Pri tomto ochorení človek nerobí gramatické ani fonetické chyby vo výslovnosti..

Dôvody pre vznik tachyhalea môžu byť:

 1. Choroba chorea.
 2. epilepsie.
 3. Oligofrénia.
 4. Trauma lebky.
 5. dedičnosť.
 6. Formácie v mozgu.
 7. myelitída.
 8. tetanus.
 9. arachnoiditis.

Koktanie

Koktanie je ochorenie, ktoré sa prejavuje vo forme porušenia rečovej funkcie.

Pri koktaní človek naťahuje slabiky, nesprávne vyslovuje slová.

 • Poškodenie mozgu.
 • stres.
 • dedičnosť.

Dislalia

Pri dyslálii človek nereprodukuje zvuky správne. Toto ochorenie sa objavuje v dôsledku prítomnosti poruchy štruktúry rečového aparátu (maloklúzia, skrátené hypoglosálne frenulum, abnormálna štruktúra oblohy a ďalšie).

Výskyt porúch reči po mozgovej príhode

Dyslália sa objavuje aj v dôsledku negramotnej rečovej výchovy alebo v súvislosti s duševnými poruchami.

Najčastejšie sa táto choroba prejavuje u detí, ale vyskytuje sa aj u dospelých. U dospelých sa dyslália objavuje v dôsledku nízkej pohyblivosti rečového prístroja..

dyzartria

Dysatria sa vyskytuje v dôsledku poškodenia centrálnej časti analyzátora reči motora.

Pri tomto ochorení dochádza k poruche artikulácie, fonácie a reči.

Dysatria sa vyskytuje v dôsledku detskej mozgovej obrny, neurosyfilisu, roztrúsenej sklerózy a myotónie.

Podobná porucha reči je u dospelých s cievnou mozgovou príhodou a po neurochirurgických operáciách..

Alalia

Alalia je nedostatočný vývoj reči v dôsledku poškodenia rečových centier mozgu.

Hlavnými dôvodmi pre objavenie sa alálie u ľudí starších ako 20 rokov sú operácie s použitím celkovej anestézie, traumatickým poranením mozgu a podvýživou..

afázia

Afázia je úplná alebo čiastočná strata schopnosti reprodukovať slová a zvuky. Toto ochorenie sa objavuje v dôsledku poškodenia mozgovej kôry..

Afázia sa objavuje v dôsledku zhoršeného krvného obehu v mozgu s tvorbou mozgového abscesu po mozgových príhodách a infarktoch.

Ovplyvnené oblasti mozgovej kôry s afáziou

Tiež príčinou vývoja ochorenia môže byť epilepsia alebo akútna intoxikácia toxickými látkami..

Pacient s afáziou ťažko rozoznáva reč, má zhoršenú koncentráciu, problémy s čítaním a zapamätaním.

Liečba porúch reči

Liečba poškodenia reči u dospelých sa vyberá na základe typu samotného poškodenia.

Liečba v zásade zahŕňa masáže, fyzioterapiu, cvičebnú terapiu a lieky.

liečenie

Liečba dyzartrie predpokladá cvičebnú terapiu a lieky. Je veľmi dôležité, aby liečbu pacienta sprevádzal logopéd..

Lieky na liečbu dyzartrie:

 1. „Piracetam“.
 2. Finlepsin.
 3. Lucetam.

Ak dospelý po mŕtvici potlačil reč, to znamená dyzartriu, je potrebné každodenne cvičiť na jazyk.

Na liečbu afázie sa používajú nootropiká a lieky, ktoré zlepšujú mikrocirkuláciu v mozgových tkanivách..

 • "Vinpocetín".
 • „Piracetam“.

Pri afázii je práca s logopédom povinná. Zvyčajne, aby ste úplne obnovili schopnosť rozprávať, budete musieť byť liečený logopédom najmenej 3 roky.

Piracetam - na účinnú liečbu porúch reči

Na liečbu dysfónie sú predpísané stimulačné lieky:

 1. ATF.
 2. Proserín.
 3. sedatíva.

Iné lieky používané na liečbu porúch reči:

 • Vinpotropil.
 • „Cavington“.
 • „Memotropil“.
 • „Nootropil“.

Liečebná terapia by mala zahŕňať lieky, ktoré zlepšujú pamäť a zlepšujú metabolické procesy v centrálnom nervovom systéme.

Chirurgický zákrok je pri liečbe týchto chorôb extrémne zriedkavý. Operácia je nevyhnutná na odstránenie nádorov a iných formácií, ktoré poruchu vyvolali.

Porucha reči u dospelého človeka po strese si vyžaduje nielen cvičebnú terapiu a lieky, ale aj návštevu kvalifikovaného psychoterapeuta alebo psychológa. Je pravdepodobné, že samotný človek po odloženej situácii na podvedomej úrovni postavil bariéru v reprodukcii reči..

Domáca liečba

Na liečbu porúch reči sa dá použiť aj tradičná medicína..

Ak má človek dyzartriu, potom pomôže nasledujúci recept: 1 polievková lyžica. l. semená kôpru sa nalejú s vriacou vodou a lúhujú sa 15 - 20 minút.

Potom sa infúzia prefiltruje a ochladí. Stojí za to užiť ho 15 minút pred jedlom v množstve 1 lyžičku. Agent sa používa nie viac ako 5 krát denne.

Ak má starší človek oneskorenú reč, napríklad po mozgovej príhode, môžete si pripraviť tinktúru zo ženšenu, zasiať pohánku a náhubok.

Rehabilitácia následkov porúch reči

Pri dysfónii (dočasná strata hlasu) kloktajte citrónovou šťavou a vodou.

Cvičebná terapia hrá dôležitú úlohu pri liečbe porúch reči. Ak je príčinou poruchy paréza svalov tváre, pacient by mal cvičiť každý deň.

 1. Cvičenie: Vytiahnite pery natiahnutím do tuby. V tejto polohe vydržte 5 sekúnd, potom opakujte;
 2. cvičenie: dolná čeľusť by mala chytiť hornú peru, fixovať ju na 3 sekundy, potom ju uvoľniť;
 3. cvičenie: zatvorte ústa. Jazyk sa dostaví k nebu.

Záver

Liečba porúch reči je zdĺhavý proces. Je veľmi dôležité, aby sa pacientom spolu s lekármi a logopédmi poskytovala pomoc aj doma.

Ľudia s takýmito problémami by mali jasne a pomaly vyjadrovať svoje myšlienky, nemali by prejavovať negativitu a zanedbávanie..

Poruchy reči u dospelých: afázia a dyzartria

Osoba zvyčajne hovorí, aby sprostredkovala svoje myšlienky ostatným. Ak to prestane robiť, povedať, že sa bude nudiť, neznamená nič.

Preto pri akejkoľvek odchýlke v reči musíte vyhľadať pomoc od špecialistov, aby ste nielen napravili situáciu, ale aby ste sa vyhli aj vážnym následkom. Ak to neurobíte včas, môžete prestať vydávať zvuky alebo prestať rozprávať úplne, a to je oveľa horšie, ako keď niekto jednoducho nevysloví zvuk „r“.

Aké poruchy reči sa najčastejšie vyskytujú u dospelých

Problémy s rečou sa neobmedzujú iba na deti, ktoré sa len učia rozprávať. Z rôznych dôvodov môžu dospelí, ktorí sú schopní hovoriť úplne normálne už celé desaťročia, začať strácať reč - na našej klinike sa zaoberáme iba riešením takýchto problémov..

Keďže dospelí ľudia hovoria už roky, najčastejšie sú ich problémy spojené so zraneniami alebo chorobami, ktoré postihujú mozog, a s vekom sa riziko takýchto problémov iba zvyšuje. Zaoberáme sa liečením afázie a dyzartrie - častých porúch reči, ktoré vznikajú práve kvôli takýmto situáciám.

afázia

Jedná sa o porušenie alebo dokonca absenciu reči, ktorú si človek už vytvoril. Existuje šesť až osem typov afázie, ale príčiny sú rovnaké: poškodenie oblastí mozgovej kôry, ktoré sú zodpovedné za reč. Často sa to stáva v dôsledku mozgových príhod, ale traumatické poranenia mozgu, nádory mozgu, progresívne ochorenia nervového systému a zápaly mozgu môžu tiež viesť k poruchám reči..

Aké sú príznaky?

V prípade afázie je narušená nielen reč pacienta - okrem toho dokáže zle odlíšiť reč ostatných a dokonca ani to, čo je napísané v knihe. Čo sa môže stať pri rôznych druhoch afázie:

Je ťažké a výber slov trvá dlho, aby bolo niečo koherentné, ale často to stále nefunguje, ale jednotlivé slová alebo štruktúry môžu mať nový význam..

Niektoré zvuky a slová sú neustále nahradené inými, znova usporiadané a opakované. Začína sa to zdanlivo neškodným nahradením výrazu „b“ výrazom „n“ a končí sa stále nepochopiteľnými kombináciami slov a viet takmer dozadu. V niektorých prípadoch sa takéto problémy vyskytujú aj pri písomnom prejave..

Je ťažké pochopiť, čo hovoria iní ľudia. Zdá sa, že človek navyše nerozumie svojej vlastnej reči a vyleje prúd vedomia. V prvých dvoch mesiacoch po chorobe alebo úraze to môže byť prúd náhodných zvukov alebo slov..

Rytmus a melódia reči sú prerušené, znie to neprirodzene: prestávky sú príliš dlhé, hlas je tichý, polovičný šepot.

Je ťažké si zapamätať počuté alebo prečítané informácie. Môžu nastať problémy so štyrmi po sebe idúcimi významovo súvisiacimi slovami. V takejto situácii sú dlhé vety ťažko pochopiteľné, takže strácajú zmysel..

Je ťažké pomenovať predmety a používať vzory reči, chytať frázy, príslovia. Je tiež ťažké im porozumieť Ako liečiť a čo sa stane, ak sa nelieči

Korekciu afázie je možné vykonať iba na klinike. Počas korekcie sa človek naučí znova správne rozprávať, ako v detstve. U logopéda sa učí vnímať hovorenú a písanú reč, správne používať rečový aparát (dýchacie orgány, jazyk, pery), vyslovovať zvuky.

Liečba sa môže líšiť v závislosti od typu poruchy, ale v každom prípade je dôležité začať s ňou čo najskôr. Je to preto, že si človek zvykne na svoj spôsob rozprávania a rečové chyby sa napravia. Pacient môže vnímať niektoré zvuky namiesto iných, neustále opakovať často používané slová a nesprávne formovať vety. Ak spomalíte korekciou afázie, bude odstránenie zakorenených porúch ešte dlhšie a náročnejšie..

dyzartria

Toto je tiež porucha reči, ale s ňou je v prvom rade narušená výslovnosť - je narušená artikulácia zvukov. Často sa prejavuje už v detstve, ale u dospelých sa môže objaviť v dôsledku mozgovej príhody, traumatického poranenia mozgu, nádoru na mozgu a množstva porúch nervového systému: roztrúsená skleróza, cerebrálna ateroskleróza, oligofrénia, neurosyfilis, Parkinsonova choroba.

Aké sú príznaky?

Logopédi rozlišujú štyri stupne dyzartrie, ale ani pri najmiernejších z nich nemožno lekárov ignorovať:

 1. poruchy výslovnosti dokáže zistiť iba logopéd, v každodennej reči sú ťažko badateľné;
 2. porušenia si ľudia v okolí všimnú, ale reč je stále zrozumiteľná;
 3. reči rozumejú iba ľudia, ktorí sú s pacientom dobre oboznámení, a cudzí ľudia, ktorí len náhodou pochopia niektoré frázy;
 4. ani blízki ľudia nerozumejú tomu, čo človek hovorí, ak sa zvuky, ktoré vydáva, vôbec dajú nazvať rečou - to je ťažká dyzartria alebo anartria.

Samozrejme, v každom štádiu poruchy sú príznaky odlišné, ale spravidla pri dyzartrii sa uvoľní celý artikulačný aparát. Aj keď sú svaly napäté, nechce sa mi rozprávať a nie je to dobré. Tu sa presne deje:

Reč je nevýrazná, nejasná, pomalá. Existuje pocit „rozmazania“ všetkého, čo človek povie, akoby mal kašu v ústach, snaží sa niečo povedať, ale zatiaľ nechápe, že je to takmer zbytočné.

Hlas je nízky, slabý, hluchý a dýchanie rýchle a prerušované. Z tohto dôvodu sa reč stáva monotónnou, je ťažké hovoriť jasne..

Niektoré zvuky vypadávajú, niekto vydáva nosom (dochádza k nasalizácii, porovnaj „n“ a „b“), reč je v princípe zjednodušená a môže sa zdať, že pacient sa snaží vysloviť viacslovné slovo v jednej slabike. Zvuky sú skreslené a nahradené inými, ako napríklad pri afázii.

 • V závislosti od typu dyzartrie môžu svaly jazyka, pier, tváre a krku pracovať inak. V niektorých prípadoch sú neustále v napätí, v iných zase príliš uvoľnení, aby boli otvorené ústa. Navyše, počas rozhovoru môžu také svaly, ktoré sú príliš uvoľnené, ostro napnúť..

Ako liečiť a čo sa stane, ak sa nebude liečiť

Najskôr špecialisti kliniky diagnostikujú stupeň poruchy a určia, v čom je problém, a potom vykonajú logopedické práce: urobia prstové, artikulačné a dýchacie cvičenia tak, aby bola reč synchronizovaná s dýchaním, opravili a upevnili správnu výslovnosť zvukov, pracujú na expresivite reči.

Rovnako ako pri afázii je dôležité začať s liečením dyzartrie čo najskôr. Poruchy reči sa stávajú obvyklými, takže čím neskôr pôjdete na kliniku, tým ťažšie a dlhšie bude obnovenie artikulácie a je to náročný proces - pamätajte na dospelých, ktorí od detstva lispú alebo nevyslovia písmeno „r“.

Prečo si pacienti vyberajú centrum AKME

Naše centrum už viac ako 10 rokov pomáha pacientom pri návrate k zdravému a pohodlnému životnému štýlu. Efektívne techniky, vysoká profesionalita špecialistov vám umožní zvládnuť všetky choroby a patológie reči.
Volajte hneď teraz na +7 (495) 792-1202 a dohodnite si stretnutie s odborníkom z centra AKME! Vieme, ako vrátiť zdravie vám a vašim blízkym!

Ako rozvíjať jasnú reč: základné techniky a cvičenia

Mnohí považujú prednesený kompetentný prejav za talent, ktorý sa dáva vyvoleným a je potrebný iba v niektorých oblastiach činnosti. V skutočnosti by mal každý premýšľať o tom, ako rozvíjať reč. Dobrá dikcia koniec koncov núti počúvať hovoriaceho človeka a viac dôverovať jeho názoru. Táto zručnosť navyše často prispieva k kariérnemu rastu, najmä ak je potrebné pri vykonávaní úradných povinností s ľuďmi často komunikovať..

Základné techniky a cvičenia na rozvoj reči

Ďalej uvádzame niektoré z najefektívnejších cvičení na zlepšenie dikcie. Čistá reč a dobre trénovaný hlas sú výsledkom dlhej a tvrdej práce na sebe. Preto je potrebné tieto cviky vykonávať pravidelne, a nie z času na čas, pretože iba tak dosiahnete pokrok vo vývoji svojej reči..

Zahrievanie artikulačného prístroja

Krátke rozcvičky vám pomôžu prispôsobiť sa jasnosti výslovnosti pred cvičením zameraným na rozvoj dikcie. Jednou z jej možností je pevne stlačiť ceruzku zubami a povedať frázu dlhú asi 10 - 15 slov. Potom vytiahnite ceruzku a znova vyslovte tú istú frázu. Aby ste vždy nemysleli na výber textu, môžete pri cvičení použiť ľubovoľnú báseň.

Cvičenia zamerané na zlepšenie ich pohyblivosti a presnosti tiež pomôžu začať lepšie rozprávať a posilňovať svaly orgánov zapojených do rečového procesu. Koniec koncov, práve tieto charakteristiky sú potrebné pre vývoj dikcie a vysoko kvalitnej výslovnosti zvukov..

Ako viete, najpohyblivejším artikulačným orgánom je jazyk. Preto je s ním spojená väčšina gymnastiky. Existuje veľa cvičení, ktoré, ak sa budú robiť pravidelne, eliminujú potrebu premýšľať nad otázkou, ako rozvíjať reč. Môžete napríklad vyplaziť jazyk a pokúsiť sa ich dosiahnuť najskôr po bradu a potom až po nos. Alebo ako kefa plynulými pohybmi nakreslite čiary od zubov k hrtanu.

Vyslovovanie fráz s umelo komplikovanou artikuláciou


Twistery jazyka na rozvoj dikcie sa považujú za klasickú možnosť tréningu. S ich pomocou si môžete v pokojnej atmosfére precvičiť jasnosť vyslovovania rôznych spoluhlások. Na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov stačí vyčleniť na hodiny aspoň 5 - 10 minút denne. Pre rozvoj dobrej dikcie však existuje jedno dôležité pravidlo: každá fráza musí byť vyslovovaná pomalým, stredným a veľmi rýchlym tempom..

Môžete začať trénovať s najjednoduchšími vetami, ktoré vás naučia zreteľne vyslovovať jeden alebo dva zvuky. Môže to byť napríklad:

 • Všetci bobri sú láskaví k svojim bobrom.
 • Vychudnutý, slabý Koschey, ťahajúci škatuľu so zeleninou.
 • Klim buchol jedným zatrateným klinom.
 • Búrka je hrozivá, búrka je hrozivá.
 • Harrow utrápilo nezhrabané pole.
 • Kosiť, kosiť, zatiaľ čo rosa, rosiť - a sme doma.
 • Tráva na dvore, palivové drevo na tráve; nesekajte drevo na tráve na dvore.
 • Sedela líška pri dedine, na okraji lesa.
 • Sčítanie prepísalo trikrát prepísané výsledky sčítania.

Existujú aj zložitejšie frázy, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako sa naučiť hovoriť zreteľne a rýchlo slová, v ktorých sa precvičuje výslovnosť dvoch alebo viacerých zvukov v zložitých kombináciách:

 • Hovorca povedal hovoriacim: „Povedal som, nehovorte hovoriacemu, že hovoril,“ hovoriaci má hovoriaceho. Hovoriaci hovoril a ústa hovoriaceho začali trochu rozprávať a potom hovoriaci konečne povedal: „prestaň hovoriť, hovoriaci hovoriaci“.
 • Veliteľ hovoril o plukovníkovi a o plukovníkovi, o podplukovníkovi a o podplukovníkovi, o podplukovníkovi a o podplukovníkovi, o druhom poručíkovi a druhom poručíkovi, o rozkazníkovi a rozkazníkovi, o rozkazníkovi, ale o druhom poručíkovi mlčal..
 • Vo dvore je palivové drevo, za dvorom palivové drevo, vo dvore palivové drevo, nad dvorom palivové drevo, pozdĺž dvora palivové drevo, v šírke dvora palivové drevo, na dvore nie je palivové drevo! Pravdepodobne odtlačíme drevo z vášho dvora späť na drevený dvor.
 • Čiapka nie je ušitá v kolpakovskom štýle, zvon sa nevylieva v kolokolovskom štýle, čiapka musí byť opätovne zakrytá, prekrytá, prekrytá, prekrytá.
 • Už bodnutý hadom. Nemôžem vychádzať s hadom. Už z hrôzy som sa stal - had zožerie hada na večeru a povie: „Začni odznova.“.

Vyslovovanie twisterov jazyka

Existujú aj špeciálne twistery na vyvíjanie dikcie a elimináciu problémov s výslovnosťou určitých zvukov. Dobrým spôsobom, ako zistiť, čo presne bude treba napraviť, je počúvať svoj vlastný prejav zboku. Po identifikácii problémov môžete začať pracovať na vývoji dikcie..

Najprv sa musíte naučiť, ako správne vyslovovať izolovaný zvuk. Potom je potrebné dosiahnuť v reči rozlišovanie podobných zvukov, napríklad „s“ a „w“ alebo „p“ a „l“. Výslovnosť špeciálnych fráz môže byť významným pomocníkom pri úprave reči, napríklad:

 • Lara hrala na lýre.
 • Štyridsať myší kráčalo, našli štyridsať centov a dve plochejšie myši našli dva centy.
 • Región dopravy v Ligúrii regulovaný v Ligúrii.
 • Kozák s dámou išiel na Sashu hrať dámu.
 • Saša išiel po diaľnici a nasával sušenie. Bobry sa zatúlajú do syrov bora. Bobry sú odvážni, ale k bobrom milí.
 • Býk je tupý, býk je tupý, býk má biely pysk, ktorý je tupý.
 • Bol tam baran s bielymi krídlami, všetci barani boli cez biele.
 • Bol som u Frola, klamal som Frolovi na Lavre, pôjdem do Lavry, Lavra na Frol Navra.

K práci na ďalšom zvuku sa oplatí prejsť, až keď dosiahnete správnu výslovnosť prvého zvuku..

Čítanie nahlas

Okrem vyslovovania jazykolamov je užitočné rozvíjať dikciu aj nahlas. Dobrým stimulom môže byť hlasový záznam na diktafón. Len málo ľudí, ktorí počuli svoj prejav, ho nebude chcieť vylepšiť. Čítaním fragmentov z kníh a vytváraním zvukových nahrávok si môžete precvičiť výslovnosť, kým nebude takmer dokonalá.

Ako sa naučiť rozprávať tak, aby vás bolo skutočne príjemné a zaujímavé počúvať? Pri hlasnom čítaní sa vyhýbajte monotónnosti a zmene intonácie. Okrem toho stojí za to zmeniť hlasitosť a rýchlosť čítania, naučiť sa zvýrazňovať najdôležitejšie body s prestávkami. Zároveň však ovládajte svoj prejav tak, aby boli takéto pauzy vhodné a nie príliš dlhé..

Nezabudnite tiež na to, že ostatných najlepšie vníma pokojný a sebavedomý hlas. To, či to tak bude, vo veľkej miere závisí od nálady a vnútorného stavu človeka, jeho schopnosti ovládať emócie. Rozvíjaním dikcie sa však môžete naučiť hovoriť pokojne a presvedčivo. Napríklad, prečo sa nepredstaviť politikom a hovoriť o stave ekonomiky v krajine, sedieť pred zrkadlom?

Eliminácia slov parazitov

Prítomnosť slov „dobre“, „sakra“, „typ“, „hovorovo“, akoby „vždy“ negatívne ovplyvňuje spôsob, akým ostatní vnímajú obsah rozhovoru. Zbavením sa parazitických slov získate väčšiu sebadôveru a všimnete si, že váš názor sa začne viac počúvať..

Rozširovanie slovnej zásoby

Ďalším dôležitým aspektom, ktorý je potrebné vziať do úvahy, je potreba neustáleho intelektuálneho rozvoja a doplňovania slovnej zásoby. Dobre vyvinutý človek v každej situácii dokáže viesť rozhovor a nájsť správne slová. Aby ste sa stali takými, stojí za to viac čítať, častejšie robiť krížovky a navštevovať rôzne tréningy sebarozvoja.

Ak si každý deň dáte čo i len pár minút na zlepšenie svojej dikcie, po niekoľkých mesiacoch začnete hovoriť dobre a samotný hlas sa zmení na nepoznanie. Zároveň bude nepochybne časom vynaložené všetko vynaložené úsilie..

Výcvik bránice

V otázke, ako prednášať reč, je veľmi dôležitým aspektom schopnosť ovládať dýchanie. Bez toho je možné text prerušiť pauzami a dychmi na miestach, kde to porušuje jeho zmysel alebo zhoršuje emocionalitu. Výsledkom bude, že reč bude prudká a význam povedaného bude vnímaný horšie..

Jedným z prvých cvikov na rozvoj dikcie by preto malo byť školenie zamerané na rozvoj správneho dýchania:

 • Nohy roztiahnite na šírku ramien, narovnajte si chrbticu, jednu ruku si položte na hruď a druhú na brucho. Vdychovaním nosom tlačte bruško dopredu. Potom pokojne vydýchnite vzduch malým otvorom v perách a vráťte hrudník a brucho do pôvodnej polohy..
 • Cvičenie si môžete sťažiť, aby ste zlepšili svoju schopnosť hovoriť v priebehu času. Ak to chcete urobiť, pokúste sa udržiavať správne dýchanie pri chôdzi, joggingu na nesprávnom mieste, napodobňovaní sekania dreva alebo zametania podlahy..
 • Rozvoj dikcie môžete tiež zlepšiť pomocou nasledujúceho cvičenia. Na začiatok sa pokojne nadýchnite a pri výdychu potiahnite čo najdlhšiu samohlásku. Ak dokážete samohlásku podržať dlhšie ako 25 sekúnd, skúste zmeniť tón hlasu.

Hlavné príčiny rečových problémov

Nie je možné dosiahnuť pozitívne výsledky vo vývoji dikcie, ak nerozumiete príčinám porúch reči. Len príležitostne sú spojené so zdravotnými problémami a vyvíjajú sa napríklad v dôsledku abnormálnej štruktúry čeľuste alebo krátkeho jazyka jazyka..

U mnohých ľudí sú problémy s rečou spôsobené nesprávnou výslovnosťou pískania a syčania, ako aj absenciou zvukov „L“ alebo „R“ alebo porušením ich výslovnosti. Príčinou môže byť aj oslabený artikulačný aparát..

Aj keď človek vie dobre rozprávať a správne vyslovuje všetky zvuky, v obzvlášť významných situáciách môže byť jeho reč rozmazaná a nevýrazná. Pri vyslovovaní slov totiž musí artikulačný aparát veľmi rýchlo prechádzať z jedného pohybu do druhého. To sa dosiahne iba aktívnou a intenzívnou prácou svalov, ktoré je potrebné trénovať, napríklad pravidelným vyslovovaním jazykových twisterov pre dikciu.

Hlavným dôvodom nezrozumiteľnej a tichej reči je však plachosť a nedostatok sebavedomia človeka. V takejto situácii je vývoj dikcie druhoradým problémom. V prvom rade musíte popracovať na svojej vlastnej postave a bojovať proti komplexom.