Psychologická trauma

Mnoho akademických myslí nevníma taký koncept ako psychologickú traumu, ktorú ľudia všade používajú na vysvetlenie určitých odchýlok vo vývoji psychiky a ľudského správania. Príznaky psychickej traumy sú mierne, typy závisia od faktorov a následkov. Liečba je možná nezávislá aj psychologická.

 • Čo je to psychologická trauma?
 • Príčiny psychickej traumy
 • Dôsledky vývoja psychickej traumy
 • Typy psychickej traumy
 • Ako sa prejavuje psychická trauma??
 • Ako liečiť traumu?
 • výsledok

Online magazín psytheater.com nazýva psychologická trauma (alebo psychotrauma) zmenený stav človeka, ktorý je v úzkostnom, ustráchanom a nedostatočnom stave. Hlavnou črtou posudzovaného štátu je, že nespôsobuje zásadné zmeny v osobnosti človeka. Jednotlivec zostáva naďalej zdravý, schopný, existuje príležitosť prispôsobiť sa spoločnosti. Existujú však niektoré negatívne faktory vonkajšej alebo vnútornej povahy, ktoré človeka psychologicky alebo emocionálne tak zrania, že ho vyvrhne z rovnováhy..

Z psychologickej traumy vyplýva vplyv určitých faktorov odlišnej povahy na jednotlivca, čo ho zbavuje duševnej rovnováhy a psychického zdravia. Zároveň sa človek považuje za absolútne zdravého, bežného, ​​normálneho. Je to len tak, že existujú okolnosti, ktoré sú mu nepríjemné, traumatizujúce, trápia ho natoľko, že ho nútia prebývať v nich a prežívať ťažké duševné utrpenie..

Psychickú traumu je potrebné odlíšiť od psychickej traumy, ktorú potvrdzuje skutočná škoda spôsobená niekým alebo niečím. V takom prípade sa človek stáva nielen psychicky, ale aj fyziologicky nezdravým. Možné sú rôzne straty v podobe zníženia pamäte, inteligencie atď..

S psychickou traumou zostáva človek naďalej zdravý. Znížená pozornosť a apatia sú iba dôsledkom depresívneho stavu, v ktorom sa človek koncentruje v myšlienkach na okolnosti, ktoré sú mu nepríjemné.

Na človeka môžu mať vplyv neustále faktory i ojedinelé prípady, ktoré narušujú jeho duševnú rovnováhu. Čím dlhšie je však človek v psychotraume, tým vyššia je pravdepodobnosť vzniku rôznych hraničných stavov alebo neurotických porúch, napríklad:

 1. neurasténie.
 2. Obsesie a fóbie.
 3. Obsesívno kompulzívna porucha.
 4. depresie.
 5. hystéria.

Psychotrauma si získala najväčšiu popularitu v situáciách, ktoré spôsobujú posttraumatické poruchy osobnosti. Keď sa človek dostane do situácií, ktoré mu spôsobujú šok, paniku, silný strach, potom sa u neho vyvinie PTSD, neschopnosť adekvátne pozerať na svet a nedostatok duchovnej harmónie..

Je potrebné poznamenať, že psychická trauma je dôsledkom silného emočného zážitku, pri ktorom bol silný tlak na psychiku, čo bolo pre človeka emocionálne ťažké.

Čo je to psychologická trauma?

Psychologická trauma (alias psychotrauma) znamená dopad silného stresu na emocionálnu a psychologickú sféru človeka, ktorý nemohol pokojne vydržať a ktorý mu spôsobil nejakú ujmu. Psychotrauma sa často vyvíja v situáciách, ktoré ohrozujú človeka smrťou alebo u neho vyvolávajú pocit pretrvávajúcej neistoty. Inými slovami, človek má pocit, že je v ohrození života, nemôže sa nikam otočiť, nikto mu nemôže pomôcť, sám nie je schopný so situáciou nič urobiť, pričom všetky okolnosti naznačujú, že o niečo cenné príde ( život, zdravie, sloboda atď.).

V dôsledku traumy sa mení myslenie človeka. Keď je v stresovej situácii, začne premýšľať o veciach, ktoré sú mu drahé. Rýchlo si začína vytvárať nové pohľady na život, berúc do úvahy okolnosti, ktoré mu spôsobujú psychickú traumu..

Tento stav môžete nazvať ako situáciu, ktorá zanecháva na ľudskom tele jazvu. Na jednej strane sa všetko uzdravilo, rana už nie je, rovnako ako okolnosti, ktoré ju spôsobili. Na tele naopak zostala jazva, ktorá človeku pripomína podmienky, za ktorých vznikla.

Je potrebné poznamenať, že čím viac sa človek ponorí do vlastného utrpenia, tým sa výrazne znížilo jeho fyzické zdravie (imunita klesá).

Príčiny psychickej traumy

Existuje široká škála príčin, ktoré spôsobujú psychické traumy. Je dosť ťažké vymenovať všetky, preto sú zhrnuté do skupín:

 1. Jednorazová udalosť, ktorá sa stala náhle a bola spojená s fyzickým nárazom do tela, ktorý sa interpretuje ako silná rana:
 • Autonehoda a iné nehody.
 • Útok násilníkom alebo gopnikom.
 • Osobná domácnosť, šport alebo fyzické zranenie, ktoré vyústili do obmedzeného pohybu.
 • Zranenie na pracovisku.
 • Chirurgický zákrok, ktorý sa urobil náhle a podľa potreby.
 • Zhoršenie zdravia v dôsledku nepriateľských akcií alebo prírodných katastrof.
 1. Udalosti, ktoré viedli k prudkej zmene životného štýlu, spoločenského postavenia človeka:
 • Smrť príbuzného.
 • Znásilnenie.
 • Strata zamestnania.
 • Nútená zmena bydliska.
 • Rozchod s milovanou osobou.
 • Vzniknuté dlhy, ktoré nie je možné zaplatiť.
 • Potreba zmeny zamestnania.
 • Lúpež, podvodné konanie, krádež, po ktorej bola osoba zbavená vlastného majetku.
 • Neočakávaná udalosť, ktorá priviedla človeka na zodpovednosť pred zákonom.
 1. Pretrvávajúce stresy, ktoré sú pre človeka významné:
 • Väzenie.
 • Sexuálne problémy.
 • Život s nefunkčným manželom (narkomanom, alkoholikom, tyranom).
 • Rodinné konflikty.
 • Nedostatok odpočinku a prepracovania.
 • Nepriaznivé psychologické podmienky v práci.
 • Ťažké somatické ochorenia.
 • Konflikt so šéfom.

Psychická trauma vedie človeka k tomu, že sa neustále vracia so spomienkami na minulosť, ktorá je pre neho obsedantná. Hodnotí skutočný život cez prizmu tých skúseností, ktoré sú v ňom prítomné, negatívne sa pozerá na svet.

Osoba sa nemôže odlúčiť od problému. Nie je schopný sa na ňu pozrieť zvonku. Problém zároveň bráni jeho vývoju a ďalšiemu zlepšovaniu. Zdá sa, že človek sa zastaví na vývojovej úrovni, na ktorej bol v čase traumatizujúcej udalosti.

Sprievodné faktory, ktoré napomáhajú rozvoju traumy, sú:

 1. Nedostatočná pripravenosť jednotlivca na tento druh okolností.
 2. Ľudia vedome provokujúci traumatickú situáciu.
 3. Pocit vlastnej bezmocnosti a neschopnosti ovplyvňovať vývoj udalostí.
 4. Alokácia veľkého množstva psychickej energie na prekonanie situácie.
 5. Stret jednotlivca s vlastnosťami ľudí, od ktorých to nečakal - necitlivosť, ľahostajnosť, krutosť, zrada, násilie.

Dôsledky vývoja psychickej traumy

Traumatické situácie nútia človeka meniť svoje názory, hodnoty, morálne zásady a správanie. Keďže situácie sa pre človeka stávajú neobvyklými, s najväčšou pravdepodobnosťou ani len nepomyslel na to, že by sa mu to mohlo stať, potom je jeho svetonázor, ktorý do tej chvíle používal, výrazne zničený. Čím dlhšie na človeka pôsobia stresové faktory, tým viac sa vyvíjajú následky psychickej traumy..

 • Klinické odchýlky hraničných štátov.
 • Zmena morálnych hodnôt, zastavenie dodržiavania spoločenských noriem.
 • neurózy.
 • Strata intímnej sféry.
 • Osobné zničenie.
 • Reaktívne stavy.

Stresové situácie pôsobia na človeka silou, s ktorou si nevie rady. Veľa závisí od významu udalostí a psychických síl, ktoré musí mať jednotlivci na vyriešenie problému..

Typy psychickej traumy

Napriek skutočnosti, že je možné eliminovať psychologické traumy, je proces reverzibilný, malo by sa stále chápať, že problém by sa mal riešiť spolu s odborníkom. Z tohto dôvodu rozlišuje typ psychickej traumy:

 1. Prvá klasifikácia:
 • Šok - vzniká spontánne pod podmienkou ohrozenia života a zdravia vášho vlastného tela alebo blízkych osôb.
 • Akútna - má psychologickú povahu, keď bola udalosť krátkodobá, ale skôr nepríjemná.
 • Chronické - dlhodobé vystavenie škodlivým faktorom osobe. Psychotrauma môže zároveň trvať roky a nemôže sa prejavovať navonok.
 1. Druhá klasifikácia:
 • Strata úrazu. Napríklad strach byť sám.
 • Trauma zo vzťahu. Napríklad zrada milovaného človeka.
 • Trauma z našich vlastných chýb. Napríklad pocity viny alebo hanby.
 • Samotný život (existenciálna) trauma. Napríklad strach zo smrti.
Choď hore

Ako sa prejavuje psychická trauma??

Je dosť ťažké navonok rozpoznať človeka s psychickou traumou, ak je v bežných životných podmienkach. Psychotrauma sa zvyčajne prejavuje iba za okolností, ktoré sú podobné a pripomínajú človeku podmienky, v ktorých sa pôvodne vyvinula.

Všetci psychológovia identifikujú množstvo príznakov, ktoré naznačujú prítomnosť psychickej traumy:

 1. Obviňovanie seba a odpudzovanie seba.
 2. Strata chuti konať.
 3. Zlosť, hnev, zúrivosť.
 4. Iracionálna obsedantná úzkosť.
 5. Neschopnosť tešiť sa z vecí, ktoré sú objektívne príjemné.
 6. Pocit neistoty a neustáleho ohrozenia.
 7. Neschopnosť nemyslieť na nepríjemnú udalosť.
 8. Popieranie toho, čo sa stalo.
 9. Samota od spoločnosti dobrovoľného charakteru.
 10. Bezmocnosť, bezmocnosť.
 11. Rozvíjanie sebadeštruktívneho správania, ako je alkoholizmus alebo drogová závislosť.
 12. Pocit beznádeje, túžba.
 13. Dobrovoľná skúsenosť s opustením, zbytočnosťou, osamelosťou.
 14. Roztržitosť, neschopnosť sústrediť sa.

Nasledujúce fakty môžu naznačovať psychotraumu človeka:

 • Bolestivé príznaky psychogénnej povahy.
 • Problémy so spánkom v podobe nespavosti, nočných môr, prerušovaného spánku.
 • Rýchla únava a nedostatok sýtosti po dlhom odpočinku.
 • Zmeny stravy: prejedanie sa alebo nejedenie.
 • Strata záujmu o opačné pohlavie.
 • Plačlivosť, rýchla podráždená reakcia na maličkosti.
 • Rýchly tlkot srdca, nárast tlaku, silné potenie, tras končatín.
 • Nedostatok dôslednosti v konaniach, rozporuplnosť, unáhlenosť, rozladenosť.
 • Ťažkosti so sústredením, ktoré jednotlivcovi bránia dokončiť obvyklú prácu.
Choď hore

Ako liečiť traumu?

Je potrebné zaoberať sa traumou, ktorá významne ovplyvňuje správanie a schopnosť človeka žiť šťastne až do smrti. Ak sami nedokážete zvládnuť stres, môžete sa liečiť psychoterapeutom..

Musíme si stanoviť ciele do budúcnosti. Sústreďte sa na to, kam chcete prísť, nie na to, kam sa snažíte uniknúť.

Dovoľte si trpieť a smútiť. Prvýkrát po traumatickej udalosti je to celkom normálne. Je dobré, keď môžete hovoriť, podeliť sa o svoje myšlienky a skúsenosti. Aby ste to dosiahli, musíte byť obklopení ľuďmi, ktorí vás budú počúvať a pomáhať. Môžete sa obrátiť o pomoc na psychológa.

Nezabudnite tiež, že čím väčší význam má udalosť, tým silnejšie je zranenie. Inými slovami, mali by ste si uvedomiť, že také situácie sú normálne a prirodzené, aj keď nie časté. Nemali by sa považovať za neobvyklé..

Zbaviť sa psychickej traumy bude trvať dlho. Nebude možné dosiahnuť požadovaný výsledok za jeden deň. Človek to musí pochopiť, aby prejavil trpezlivosť na obdobie, kým sa zbaví svojej psychotraumy, aby mu nediktovalo, ako ďalej žiť a ako sa pozerať na svet okolo..

Psychologická trauma (psychotrauma): príznaky a následky

Psychická trauma vážne ovplyvňuje človeka. Prijatý v detstve a nedospelý v dospelosti, spôsobuje početné problémy v rôznych oblastiach života. Vzťahy s opačným pohlavím, priateľstvá, kariéra - to všetko môže trpieť tým, pred čím sa snažíme zatvárať oči.

Napriek rozsiahlemu rozvoju v oblasti psychologickej pomoci ju väčšina ľudí ignoruje. Aj zjavné problémy sú odsunuté do úzadia slovami „Nie som blázon, aby som chodil k psychológom.“ A tento postoj ich zbavuje možnosti zbaviť sa depresívnych psychologických problémov, bráni im v tom, aby začali žiť v harmónii..

Poďme podrobne preskúmať, čo je to psychická trauma, ako ju rozpoznať a či je možné sa „vyliečiť“.

Čo je to psychotrauma

Psychologická trauma: čo robiť? Je možné si poradiť sami? Odpovedzme si nižšie, ale nateraz si rozoberme definíciu.

Čitatelia stoja pred prirodzenou otázkou: aká je správna cesta - psychická trauma alebo psychická? Pojmy nie sú totožné, preto sú obe správne. Rozdiel medzi nimi je v definícii a klasifikácii..

Psychickou traumou je emočný stres vyplývajúci z konkrétnej udalosti. Neexistuje jasná klasifikácia, ktorá by poskytla zoznam všetkých traumatických situácií. Každý človek je individuálny a má svoju vlastnú úroveň odolnosti proti stresu, a preto je reakcia na rovnaké okolnosti výrazne odlišná.

Príklad: dnes ste nešťastnou náhodou rozbili lienku a rozčúlilo vás, že ste hmyz zabili, a váš sused na tento hmyz stúpil a šiel ďalej. Rozdiel vo vnímaní je zrejmý: je vám ľúto živej bytosti a máte pocit viny, ale sused si nemyslí, že incident s hmyzom je hodný pozornosti..

Traumatizovaní ľudia majú osobné problémy. Napríklad pre nich je ťažké komunikovať s ostatnými, niekedy - konkrétne s mužmi alebo ženami. Alebo v dôsledku traumatizujúcej udalosti prežívajú obavy: výšky, tma, psy, osamelosť.

Mentálna trauma je rovnaká traumatická situácia, ale v tomto prípade je narušená práca psychiky. Môže sa ňou stať každá situácia, ktorá vyvolá výbuch intenzívnych zážitkov. Účinky silného stresu sa líšia rovnako ako reakcie na udalosti. Hlavný rozdiel medzi psychologickou a psychologickou traumou spočíva v tom, že prvá narúša prácu psychiky a vyvoláva vývoj odchýlok a chorôb.

Psychologická trauma je vypracovaná psychológom a samostatne, zatiaľ čo psychická trauma vyžaduje korekciu lekára - psychiatra alebo psychoterapeuta.

Aká situácia sa stane psychotraumou

Najčastejšie je psychickou traumou udalosť, počas ktorej niečo ohrozovalo život a zdravie človeka. Hlavné traumatické situácie:

 • braný ako rukojemník;
 • ohrozenie života (autonehoda, útok zvierat, ozbrojený útok);
 • fyzické násilie (vrátane sexuálneho);
 • zranenia a iné.

Psychická trauma je v skutočnosti dosť subjektívny pojem. V závislosti od stavu psychiky človek vyvíja obavy, problémy, reakcie na udalosti. Napríklad pre abstraktnú Mášu je uhryznutie mačky v detstve obyčajným nedorozumením a pre abstraktnú Oľgu je to skutočný šok. Kvôli tejto udalosti sa Olga bojí mačiek celý život, zatiaľ čo Masha veselo hovorí o „boji“ so zvieraťom a pokojne predvádza jazvu na prste.

Môžete sa rozprávať donekonečna o tom, aké psychologické traumy existujú. Je dôležité si uvedomiť, že skúšanie alebo znehodnocovanie šokov iných ľudí je zbytočný podnik, pretože individuálne vlastnosti psychiky vám nedovolia plne precítiť emócie inej osoby.

Faktory psychotraumy

Všeobecná charakteristika duševnej traumy hovorí, že na ich vznik majú vplyv rôzne faktory. Hlavné sú:

 1. Vek.
 2. Podlaha.
 3. Sociálny status.
 4. Neuropsychický stav.
 5. Rodinný stav.
 6. Osobnostné rysy.

Jednoducho povedané, morálne unavený človek je náchylnejší na stres a úzkosť ako pokojný jedinec so stabilnou psychikou..

Rovnako dôležitými faktormi sú pohlavie, vek a rodinný stav. Rovnaká udalosť má napríklad iný vplyv na ženu so stabilným zamestnaním a šťastnou rodinou a na slobodné dievča bez pravidelného príjmu, ktoré sa zúfalo snaží stretnúť s láskou. Povedzme, že priateľ oznámil kúpu bytu. Žena, ktorej emócie sú v harmónii, sa bude úprimne radovať a želá vám úspech pri hľadaní vhodného domova. Zúfalé osamelé dievča zažije závisť a zahĺbi sa do svojich problémov, bude sa cítiť ako bezcenný prepadák.

Príznaky psychickej traumy

Znaky psychologickej traumy sa nie vždy prejavia zreteľne a okamžite. Niektoré príznaky sú skryté, keď sa mozog snaží prísť na to, ako si traumu sám vyliečiť. Príznaky psychickej traumy u dospelých a detí majú nepodstatné rozdiely.

Bez ohľadu na to, aký druh udalosti vyvolal nástup silného stresu, sa príznaky prejavujú rovnakým spôsobom. Delia sa na fyzické a emočné..

 • popretie situácie;
 • silný pocit hanby;
 • náhle výbuchy hnevu, agresie;
 • pocit úzkosti;
 • nenávist k sebe samému;
 • pocit bezmocnosti;
 • rozptýlenie a zmätok;
 • neschopnosť jasne formulovať myšlienky;
 • báť;
 • šok;
 • strach zo zdieľania emócií;
 • uzavretie sa do seba;
 • apatia a ďalšie.
 • zvýšená srdcová frekvencia;
 • problémy so spánkom;
 • svorky svalových blokov;
 • zvýšená únava;
 • problémy s pamäťou;
 • syndróm chronickej bolesti;
 • problémy s koordináciou;
 • cieľavedomé pôsobenie bolesti na seba;
 • užívanie alkoholu a / alebo drog na únik z reality;
 • ignorovanie hygienických postupov a iné.

Psychická trauma a jej príznaky nevznikajú z ničoho nič - možno si človek nie je vedomý svojho konania a nedokáže primerane posúdiť okolnosti. Ak sa rovnaké traumatické udalosti vyskytujú dlhší čas, existuje vysoká pravdepodobnosť získania psychickej traumy..

Príčiny psychickej traumy

Akákoľvek udalosť môže spôsobiť psychickú traumu. Vnímanie rovnakých situácií sa líši v závislosti od stavu ľudskej psychiky. Všeobecne platí, že každý človek má jedinečné vlastnosti, takže reakcie sú rôzne..

Je dokázané, že reakcia na rovnaké udalosti je u dospelých a detí výrazne odlišná. Ak sa to stane pre dieťa šokom, napríklad rozvodom rodičov, potom dospelý nemusí v tejto súvislosti čeliť vôbec žiadnym ťažkostiam..

Príčiny stresu a úzkosti u detí sú teda:

 • poníženie od rovesníkov alebo dospelých;
 • násilie akéhokoľvek druhu;
 • rozvod rodičov;
 • u niektorých detí vzhľad mladších bratov a sestier;
 • násilie medzi rodičmi;
 • nestabilný systém rodičovstva;
 • zlé návyky rodičov alebo iných blízkych dospelých;
 • odmietnutie rovesníkmi, nedostatok priateľov a iných.

Najčastejšie trpia deti nedbanlivosťou rodičov. Napríklad násilie voči dieťaťu a nezáleží na tom, čo. Morálna, sexuálna alebo fyzická - ktokoľvek z nich traumatizuje psychiku dieťaťa. Okrem toho sa to v budúcnosti vyvinie do psychickej traumy a bude si vyžadovať dôkladné štúdium a liečbu..

Príčiny psychickej traumy u dospelých sú:

 • násilie akéhokoľvek druhu;
 • smrť milovaného človeka;
 • bolestivé prerušenie vzťahu;
 • odlúčenie po dlhej závislosti;
 • zlyhania v práci;
 • odmietnutie kolektívom;
 • emočný tlak a iné.

Dospelí aj deti trpia, keď sú ohrozené ich životy, zdravie a bezpečnosť. Ide o tieto udalosti:

 • útok zvierat;
 • braný ako rukojemník;
 • vážne fyzické zranenie;
 • strata končatín;
 • lúpež;
 • pád z veľkej výšky;
 • autonehoda a iné.

Psychická trauma sa teda formuje v dôsledku udalosti, ktorá vyvoláva silné zážitky a emócie..

Typy psychickej traumy

Rôzni autori identifikujú svoje vlastné typy psychologických traum. Preštudoval som veľa klasifikácií a vytvoril jednu všeobecnú typológiu.

Podľa typu traumatickej udalosti:

 1. Strata (smrť milovaného človeka).
 2. Vlastné chyby (pocity viny za svoje činy).
 3. Vzťah (zrada, ťažké rozlúčenie).
 4. Existenčné (strach zo smrti).

Podľa trvania traumatickej udalosti:

 1. Šok (náhly).
 2. Akútne (krátkodobé).
 3. Chronické (dlhodobé).

Reakciou na traumatickú udalosť:

 1. Proaktívny (neustále práce na sebe a úspešné štúdium úrazov).
 2. Reaktívny (snaží sa vyrovnať sa s traumou sám).
 3. Pasívne (ignorovanie zranenia).

Ľudia, ktorí na sebe proaktívne pracujú, sa s psychickou traumou vyrovnávajú najúspešnejšie. Inými slovami, preventívne opatrenia môžu chrániť psychiku pred vážnym porušením. Môže to byť práca s psychológom, ako aj silná psychika formovaná od detstva.

Dôsledky psychickej traumy

Emočné otrasy vedú k rôznym výsledkom v závislosti od typu udalosti, ktorá viedla k poruche. Hlavnými dôsledkami psychickej traumy sú prechod do psychického stavu a vznik chorôb a odchýlok.

Najčastejšie následky sú:

 • zmena životných zásad a priorít (ponorenie sa do práce, ignorovanie priateľstiev a romantických vzťahov);
 • problémy s komunikačnými schopnosťami (vyhýbanie sa kontaktu s ľuďmi, izolácia od spoločnosti);
 • zmena spoločenského postavenia z vysokého na nízke (strata zamestnania, bývania, rodiny);
 • strata viery v seba a ostatných.

Vážnym a nezvratným následkom sa dá ľahko vyhnúť, ak viete, ako problém vyriešiť sami. Je potrebné poznamenať, že autonómna „práca na chybách“ je vlastná jednotlivcom so silným charakterom a stabilnou psychikou. Tí istí ľudia, ktorých emocionálny stav sa neustále mení, sa môžu s menším úspechom vyrovnať s psychickou traumou..

Liečba psychickej traumy

Poďme si povedať, ako vyliečiť psychickú traumu. Najlogickejším a najefektívnejším spôsobom je spolupráca s psychológom. Špecialista vyberie typ terapie a vyrieši vnútorné konflikty a emócie spojené so stresovými situáciami..

Niektorí ľudia nie sú pripravení zasvätiť cudzinca, dokonca ani špecialistu, do svojich osobných problémov. Zaujíma ich otázka, ako samostatne vypracovať psychologickú traumu. Je potrebné poznamenať, že realizácia problému je veľkým krokom k dosiahnutiu riešenia. Ak spozorujete príslušné príznaky a pochopíte, že sa ich chcete zbaviť, musíte konať rozhodne.

Ak chcete pochopiť, ako liečiť traumu v konkrétnom prípade, urobte samodiagnostiku. Aby ste to dosiahli, musíte napísať podrobné odpovede na otázky:

 1. Aká udalosť spôsobila silný emočný stres?
 2. Ako dávno sa táto udalosť stala??
 3. Ako hodnotíte svoju úroveň tolerancie voči stresu??
 4. Podelili ste sa s niekým o svoje traumatické zážitky?
 5. Získali ste potrebnú podporu?
 6. Ste pripravení vyhľadať pomoc od špecialistu?

Pre lepšie pochopenie vášho stavu môžete takýto prieskum vykonať niekoľkokrát v rôznych náladách. Po preštudovaní odpovedí bude zrejmé, aký závažný je prípad a či ho zvládnete bez pomoci..

Ako sa zbaviť psychotraumy

Mentálna trauma nie je iba študijný odbor psychológia a psychoterapia. Toto je vážna porucha, ktorá ovplyvňuje život človeka. Na liečbe sa podieľajú lekári, pretože sami sa takýchto odchýlok nemôžete zbaviť..

Ak sa dá psychická trauma prekonať sama, potom mentálne zmeny opravia špecialisti. Posledné menované sú liečené terapiou a liekmi.

Liečba liekmi a postupmi je predpísaná iba lekárom po stanovení súbežnej diagnózy. Napríklad pokročilé prípady hlbokej klinickej depresie sa liečia špeciálnymi liekmi, ktoré poškodia zdravého človeka..

Nie je vždy ľahké nezávisle určiť okamih, keď sa psychická trauma zmenila na psychickú. Je dobré, keď existujú blízki ľudia, ktorí dokážu sledovať zmeny v správaní diktované psychickými poruchami.

Záver

Psychická trauma sa vyskytuje na pozadí udalosti, ktorá vyvolala nával násilných zážitkov, emócií a stresu. Ovplyvňuje rôzne oblasti života, preto je dôležité diagnostikovať a liečiť ju včas..

Psychologická trauma je veľká vrstva štúdia psychológie, ktorá sa aktívne študuje dodnes. Možno sa v budúcnosti ľudia stanú pripravenejšími na stresové udalosti a od detstva budú mať silnú a stabilnú psychiku. Teraz musíme iba sledovať náš stav a snažiť sa správne vychovávať deti, aby sme zabránili vzniku psychickej traumy u mladšej generácie..

Definícia a klasifikácia psychickej traumy vám pomôže analyzovať váš emocionálny stav.

Zodpovedný spisovateľ a významný vynálezca. Špecialista na sociálnu prácu, filantrop. Dokončím text a odletím jazdiť balónom nad morom ilúzií.

Psychická trauma. Druhy. Čo robiť.

V súčasnosti je pojem duševná trauma a možnosť jeho vyliečenia relevantnejší ako kedykoľvek predtým. Tento článok upozorní na rôzne druhy traumy a spôsoby liečenia pomocou psychodynamickej terapie „symboldrama“.

Mentálnu traumu možno definovať ako prielom v prirodzenej psychologickej alebo fyzickej ochrane človeka, keď je úplne bezbranný pred udalosťou, ktorá ohrozila jeho život a zdravie. Toto je mimoriadna, mimoriadna udalosť, ktorá sa vyznačuje náhlosťou, neočakávanosťou.

Rozlišujú sa tieto typy zranení (dva hlavné, ostatné sú špecifické):

Šok alebo život ohrozujúce zranenie, poranenie biologickým prežitím

Tento typ traumy zahŕňa udalosti ako nepriateľstvo, katastrofy, prírodné katastrofy, sexuálne a fyzické násilie, úrazy (chirurgické zákroky, bolestivé lekárske zákroky), ako aj vývojové traumy, embryonálne traumy, pôrodné traumy..

Tento typ poranenia vzniká v dôsledku krátkodobého intenzívneho vystavenia, ktoré presahuje možnosti obranných mechanizmov osobnosti. Dochádza k porušovaniu v oblasti základných potrieb (spánok, výživa, sexuálne správanie, sebaregulačné schopnosti). Vyznačuje sa takými náhlymi afektmi, ako je akútna úzkosť, pocity bezmocnosti, dezorientácia, hyperexcitácia a traumatická disociácia. Samotná traumatická udalosť je vytesnená z vedomia.

V prípade šokovej traumy bude proces psychoterapie spočívať v stabilizácii stavu, výučbe sebaregulačných schopností. Konfrontácia s traumou je vylúčená.

Emocionálna trauma

Sú to také udalosti v živote, ako strata blízkych, rozvod, zrada, zrada. Udalosti sa vyznačujú porušením duševného pohodlia, stratou predmetu pripútanosti, porušením dyadických vzťahov. To, či sa takáto udalosť stane traumatizujúcou, závisí od mnohých faktorov, z ktorých najdôležitejšie sú vlastnosti osobnostnej štruktúry klienta, prítomnosť vývojovej traumy v anamnéze..

Formuje sa v dôsledku straty objektu náklonnosti a lásky, obmedzení v sebarealizácii, sebaúcty. Ide o psychologickú poruchu s fyziologickými následkami (psychosomatické poruchy). Pre túto traumu sú charakteristické obsedantné myšlienky a skúsenosti spojené s touto udalosťou. Tieto skúsenosti majú spravidla regresívny charakter a odrážajú akoby traumu z vývoja, ktorá sa opakuje v novom kole života. Tento stav možno označiť ako „duševnú traumu“, ak je človek „uviaznutý“ v traumatickej situácii. Psychoterapia je podporná v období smútku (od jedného do dvoch rokov, v závislosti od štruktúry osobnosti). Po tomto období je možné doriešiť si samotné zranenie..

Poranenie vývoja

Narušenie v postupnom psycho-emocionálnom vývoji dieťaťa alebo adolescenta spôsobené depriváciou, frustráciou alebo traumatizujúcou udalosťou.

Embryonálne poranenie

Spája v sebe šokovú traumu (ohrozenie života matky alebo plodu počas tehotenstva s nepriaznivým účinkom na plod, túžbu po potrate atď.) A traumu vývoja: nežiaduce tehotenstvo, depresia matky počas tehotenstva, emočné traumy matky počas tehotenstva).

Pôrodná trauma

Tiež kombinácia šoku (ohrozenie života dieťaťa počas pôrodu) a vývojovej traumy (anestézia počas pôrodu, stimulácia drog počas pôrodu).

Ak požiadam klienta, aby ukázal, kde je zranenie cítiť, prejaví sa: na žalúdku, solar plexus, ak ide o zranenie biologickým prežitím (šok, embryonálne); na hrudi, ak ide o emočnú traumu. Bez toho, aby ste si spomenuli na traumatické udalosti, ale mali ste v živote nepríjemné pocity, môžete predpokladať typ traumy v závislosti od toho, kde sa nachádza bolesť v zážitkoch klienta..

Väčšina úrazov ovplyvňuje fyziologickú, psychologickú a sociálnu životnú úroveň.

Fyziologická úroveň

Pri mimoriadne silnom ohrození života človeka sa v tele vytvorí veľký náboj energie na vykonávanie stratégií zvládania prežitia, ktoré sú geneticky obsiahnuté v každej osobe: „Boj“ alebo „Beh“. Hlavnou charakteristikou traumy je úplná bezmocnosť človeka robiť čokoľvek. Uvoľnená energia sa nepoužíva na určený účel, je potlačená a v tele a nervovom systéme zostáva nabitá. Dôsledkom nevybitej energie budú neskôr určité príznaky traumy. To je iracionálny strach z niečoho, záchvaty paniky, nevysvetliteľná úzkosť alebo somatické príznaky, autoimunitné choroby. „Telesná pamäť“, ako sa symptóm cíti, sa ukladá v talame mozgu, alarmujúce príznaky aktivuje amygdala..

Ako sa mechanizmus traumy prejavuje na fyziologickej úrovni

Traumatickú udalosť je možné opísať pomocou kanálov vnímania. Vizuálne (vidím), sluchové (počujem), kinestetické (cítim, cítim). V okamihu traumy sa prostredníctvom vnímacích kanálov vtlačia informácie o pachoch, obrazoch a telesných pocitoch do rôznych častí mozgu (talamus, hypotalamus, hypofýza, retikulárna formácia), ktoré majú starodávny pôvod z doby plazov. To sú inštinkty.

Spúšťačom (spúšťačom) poranenia môže byť vzhľad pachu, ktorý sprevádza traumatickú udalosť, držanie tela, obraz, ktorý sa podobá prostrediu alebo osobnosti agresora. Človek stratí kontakt s realitou a po páde do lievika traumy sa začne správať ako počas traumy. Tento jav sa nazýva retraumatizácia..

Psychologická úroveň.

Určujú ju pocity a skúsenosti v okamihu traumy a po nej: od úplnej bezmocnosti, hnevu, strachu, zúrivosti až po poníženie sebaúcty a viny, ako aj metódami kognitívne budovaných konštruktov, ktoré pomáhajú vysvetliť a vyrovnať sa s tým, čo sa stalo. Emócie sú regulované limbickým systémom mozgu.

Spoločenská úroveň.

To, ako sa traumatická udalosť vysvetľuje bezprostredným významným prostredím, ovplyvňuje formáciu identifikácie osoby, ktorá prežila traumu. Tie. čo „zahrnie“ do predstavy o sebe samom, odpovedá na otázku: Kto som? Čo som (kaya)? Sila, intenzita, trvanie emocionálnych reakcií pri traumatickej udalosti priamo koreluje so silou prežívania vlastnej viny, zodpovednosti, bezmocnosti a strachu, ktoré prežívajú po. Jedným zo spôsobov, ako sa vysporiadať s takými intenzívnymi zážitkami, je nájsť niekoho, kto môže za tragédiu. Príbuzní a blízki priatelia sa najčastejšie obete vyhýbajú a obviňujú ich z toho, čo sa stalo, čo sa nazýva „sekundárna rana“ a je niekedy traumatizujúcejšie ako samotné zranenie..

Medzi bežné fázy psychologickej práce s psychologickou traumou patria:

1. Fáza stabilizácie: zhromažďuje sa anamnéza, hodnotia sa interné a externé zdroje. Pacient sa učí sebaregulačným schopnostiam, ktoré sa časom dajú využiť aj mimo terapeutovej kancelárie. A až keď je dostatočne silný, môžeme sa ponoriť do traumatizujúcej udalosti alebo zážitku. Používajú sa tieto motívy: „Bezpečné a bezpečné miesto“, „Stavba pevnosti“, „Interní pomocníci“, „Liečivý prameň“ atď..

Motív „budovanie pevnosti“ je veľmi vynaliezavý pri riešení traumy, pretože trauma sama o sebe znamená narušenie vnútornej bezpečnosti, hrozbu osobného zničenia. Na symbolickej úrovni, na úrovni neurálnych spojení, pomocou tohto motívu obnovujeme s klientom pocit bezpečia a vnútornej bezpečnosti.

2. Transformácia traumy - vysporiadanie sa s traumatickou históriou a zážitkami. Používame techniky NLP: „plátno“, „dokumentárne filmovanie“, techniky arteterapie, metaforické karty.

4. Integrácia je ďalšou etapou psychoterapeutickej práce. Úlohou tejto etapy je formovať nový zmysel pre identitu, prijať traumatizujúcu udalosť ako súčasť životnej skúsenosti. Hľadanie významov. Spolu s ostatnými sa používajú motívy „Most“, „Cesta“.

Buďte k sebe láskaví, prejavujte starostlivosť a nehu!

Tento článok bol prvýkrát uverejnený na mojej stránke

Článok bol napísaný:

- na základe materiálov prevzatých z časopisu „Symboldrama“ č. 1 - 2 (10) 2016 „Mentálna trauma: aktuálne aspekty“, autorka Elena Stolyarova-Shereshevskaya;

- na základe materiálov zo školiaceho seminára „psychoterapeutická pomoc pri fyzickom a psychickom násilí v rodine, psychologická pomoc obetiam sexuálneho násilia“ Jakov Leonidovič Obukhov-Kozarovitsky.

Psychologická trauma: čo to je a ako ju prekonať, ako sa zbaviť psychotraumy - príznaky, liečba, typy

V našom živote je veľa znepokojujúcich a smutných okamihov. Niektorí ľudia sa vyrovnávajú so všetkými nepriaznivými podmienkami, iní naopak prežívajú veľmi silné emócie, znepokojujú sa, preto je ich reakcia potlačená a dochádza k duševným zmenám, ktoré negatívne ovplyvňujú vnútorný svet jednotlivca. V tomto článku vám poviem o takom koncepte ako psychologická trauma, vysvetlím, čo to je v psychológii a ako sa s ňou vyrovnať, uvediem podrobnú klasifikáciu.

definícia

Psychotrauma je podráždenie nervového systému, ktoré sa objaví po stresovej situácii, na ktorú človek jednoducho nebol pripravený. V takom stave nemôže človek okamžite nájsť spôsob, ako tento problém vyriešiť, pretože vynaložené úsilie a životné skúsenosti nestačia, a preto dochádza k silnému vzrušeniu a vyčerpaniu energie. Okrem toho je pacient neustále prenasledovaný negatívnymi myšlienkami, skúsenosťami a častým psychickým stresom. Vďaka tomu sa začne meniť nielen psychika, ale aj samotný jedinec, jeho správanie a fyziológia.

Proces prechodu zo stresovej situácie do traumatickej situácie začína, keď je zničený mechanizmus obrany osobnosti. Psychotrauma sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami:

 • osoba si je vedomá, aký druh udalosti vyvolal zmeny v jej psychickom stave;
 • prichádza uvedomenie si, že obvyklý spôsob života už nie je možný;
 • jedinec je v neustálom strachu, cíti sa bezmocný a bezmocný.

V psychológii existujú 2 typy traumatických situácií:

 • znesiteľné (smrť blízkeho príbuzného, ​​príbuzného; hádky; problémy v práci; choroby);
 • netolerovateľné (trestná činnosť; prírodné katastrofy; teroristické útoky).

Známky psychickej traumy

V závislosti na emočnom stave človek trpí:

 • neustále zmeny nálady;
 • podráždenie;
 • plachosť a izolácia;
 • nízka sebaúcta a pochybnosti o sebe;
 • zmätok;
 • rušivé myšlienky.

V závislosti od fyzickej kondície:

 • nespavosť alebo naopak ospalosť;
 • zmena srdcového rytmu;
 • zhoršenie pamäti;
 • rýchla únavnosť;
 • fušerskosť.

Príznaky psychickej traumy

Stresové obdobie je charakterizované nasledujúcimi príznakmi:

 • úplné odmietnutie toho, čo sa stalo;
 • nenávist k sebe samému;
 • ostrý prejav hnevu;
 • neschopnosť sústrediť sa na jednu vec, myšlienky;
 • pocit prázdnoty;
 • strata reakcie;
 • časté nočné mory;
 • bolesť svalov.

Trvanie ochorenia môže dosiahnuť až 2 mesiace, potom sa spomienky na negatívnu udalosť utlmia a postupne sa vytratia, kedykoľvek však môžu opäť zaplaviť a spôsobiť silnú depresiu..

Faktory traumatizovanej psychiky

Tvorbu psychotraumy uľahčujú nielen vnútorné, ale aj vonkajšie zdroje, medzi ktoré patria:

 • strata blízkych, bývanie;
 • častý nedostatok spánku;
 • prepracovanie;
 • zmena obvyklého spôsobu života;
 • nedostatok finančných prostriedkov;
 • sťahovanie do nového domova, mesta alebo krajiny;
 • prepustenie;
 • konflikty v rodine alebo v práci;
 • nedostatok rodiny a priateľská podpora.
 • vek (deti a starší ľudia sú náchylní na túto chorobu);
 • pohlavie (ženy a mladí chlapci sú najzraniteľnejšie);
 • individuálne vlastnosti (nadmerná emocionalita, nestabilita);
 • osobnostné vlastnosti (ľudia, ktorí majú depresiu, prežívajú úzkosť a infantilizmus).

Príčiny poruchy

Aby ste úplne pochopili psychológiu traumatických situácií, musíte najskôr pochopiť, prečo je psychika dieťaťa náchylnejšia na negatívne myslenie. Ranná trauma vo veľkej miere ovplyvňuje tak odolnosť dieťaťa, ako aj formovanie jeho charakteru, formovanie hodnôt a svetonázoru. Príčiny psychologických porúch detí sú:

 • nefunkčná rodina;
 • agresia zo strany rodičov;
 • konflikty s rovesníkmi;
 • smrť matky alebo otca;
 • rozviesť;
 • fyzické týranie a sexuálne obťažovanie;
 • manipulácia;
 • zlé návyky členov rodiny (drogová závislosť, alkoholizmus).

Liečba psychotraumy u detí by sa mala zaoberať profesionálnym špecialistom. Nechanie depresívneho duševného stavu dieťaťa bez dozoru môže drasticky zmeniť jeho život a spôsobiť ujmu. Stane sa podráždeným, nervóznym, depresívnym, náchylným k násiliu a vandalizmu. Okrem toho sa u tejto osoby môžu vyvinúť choroby ako neuróza a psychóza..

V dospelosti môžu nárast negatívnych emócií vyvolať nasledujúce situácie:

 • smrť milovaného človeka;
 • rozviesť;
 • potrat, potrat;
 • autonehoda;
 • nevyliečiteľná alebo vážna choroba;
 • terorizmus;
 • sexuálne a fyzické týranie;
 • časté stresové situácie;
 • strata schopnosti samostatného pohybu.

Vývoj chorôb

Psychická porucha sa neobjavuje okamžite, postupne sa vyvíja a prechádza určitými fázami formovania. Ďalej uvediem hlavné fázy vývoja choroby..

Toto je najkratšia fáza, v ktorej nastáva úplné neprispôsobenie, človek nechápe, čo sa okolo neho deje, a popiera traumatizujúcu udalosť.

náraz

Toto je najdlhšia fáza, v ktorej človek vyjadruje rôzne emócie, ktoré nedokáže ovládať, napríklad: strach, agresia, smútok, slzy, obviňovanie, úzkosť. V rovnakom štádiu si pacient začne za všetko vyčítať, zaoberá sa seba-bičovaním.

Obnova alebo komplikácia

V tomto štádiu sú možné dva výsledky ochorenia:

 • obnovenie zdravia, sily a energie (prijatie problému, chuť žiť ďalej);
 • rozvoj PTSD (posttraumatická stresová porucha).

Ak chcete zabrániť druhej možnosti, zaregistrujte sa na mojej osobnej konzultácii. Spoločne analyzujeme všetky vaše problémy a nájdeme spôsoby, ako ich vyriešiť.

Aké sú vlastnosti a výhody osobnej konzultácie?

Aké sú vlastnosti a výhody skype konzultácií?

Typy psychickej traumy: príznaky a liečba

Psychickou poruchou môžu byť:

 • krátkodobý;
 • trvalý.

K prvému dôjde nečakane a netrvá dlho. Druhý - často sa opakuje kvôli vonkajším stimulom.

Krátkodobá psychotrauma

Vyznačuje sa nasledujúcimi vlastnosťami:

 • Krátkodobý dopad, ktorý ohrozuje ľudský život a bezpečnosť. Takáto udalosť si vyžaduje sústredenie a rýchlu reakciu..
 • Nečakaná situácia, ktorá vedie k veľkým zmenám v živote.
 • Dopad na psychiku, strata kontroly nad emóciami.
 • Nekonečný prúd myšlienok o incidente.
 • Vleklé zotavenie jednotlivca. Niekedy potrebujete pomoc profesionálneho špecialistu.

Neustála nevoľnosť

Hlavné príznaky tohto typu ochorenia:

 • Pri druhom stretnutí s problémom, ktorý už bol zažitý a vyriešený, sa charakter zážitku zmení.
 • Cítite sa ohromení a bezmocní.
 • Nejasné spomienky.
 • Pocit bezmocnosti, neschopnosť zabrániť opätovnému psychotraume.
 • Znížená sebaúcta a sebadôvera.
 • Neochota komunikovať s priateľmi, príbuznými, známym okruhom ľudí.
 • Závislosť od alkoholických nápojov.

Je možné sa vyliečiť

Nemali by ste sa venovať samoliečbe, aby ste čo najskôr prekonali depresiu a navždy sa zbavili psychickej traumy, mali by ste sa obrátiť na klinického psychológa alebo psychoterapeuta. Samotní špecialisti predpisujú priebeh korekcie. Na úplné obnovenie zdravia používam na boj s touto chorobou nasledujúce metódy:

 • gestalt terapia;
 • postupy neurolingvistického programovania;
 • provokatívna technika;
 • kognitívna behaviorálna psychoterapia;
 • mentálna sugestívna terapia.

Ak má osoba ťažkú ​​formu poruchy, môže jej byť predpísaná lekárska starostlivosť.

Dôsledky psychózy

Neočakávané negatívne udalosti často vedú k hrozným výsledkom. Stávajú sa pôvodcami nielen klinických chorôb (PTSD, neurózy, psychózy), ale nepriaznivo ovplyvňujú fyzické zdravie jednotlivca, ako aj jeho spoločenský život. Skúsená depresia môže viesť k zmenám v prioritách, hodnotách a zásadách, nie vždy k lepšiemu. Vo väčšine prípadov človek stráca túžbu po sebarozvoji, kariérnom raste, zdravých rodinných vzťahoch, vzťahoch s rodinou a priateľmi.

Okrem toho trauma ovplyvňuje aj sexuálnu zložku. Vďaka tuhosti pohybov a izolácii sa partner obmedzuje v intimite. Niektoré ženy sa napríklad obávajú sexu po dlhom a náročnom rozchode alebo ukončení tehotenstva..

Typ psychogénnej nepsychotickej traumy: príznaky a príznaky

Tento typ poruchy sa vyznačuje nasledujúcimi príznakmi:

 • depresívny stav;
 • hysterický syndróm;
 • rozmazaná realita;
 • inhibícia reakcie.

Negatívne následky choroby:

 • neuróza;
 • nervové vyčerpanie;
 • strata schopnosti racionálne hodnotiť realitu;
 • výskyt fóbií a úzkosti.

Klasifikácia psychotraumov v závislosti od reakcie

Medzi príznaky akútnych porúch patria:

 • šoková reakcia;
 • silné rozrušenie alebo letargia;
 • rozmazané a zahmlené vedomie.

Medzi hlavné črty pretrvávajúcich zranení patria:

 • depresívna psychóza;
 • záchvaty hnevu;
 • halucinácie.

Fázy liečenia

V procese úplného zotavenia sa zbavíte neovládateľných emócií, negatívneho myslenia a agresie. Vaše telo je plné energie a sily. Uzdravenie je náročný a dlhý proces, ktorý si vyžaduje čas a úsilie. Traumatická udalosť sa nezaobíde bez stopy, ale bolesť postupne utícha.

Fáza 1: Cítite sa bezpečne

Ak máte ťažké životné obdobie: rozišli ste sa s milovanou osobou, prežili ste smrť milovanej osoby, utrpeli ste verejné poníženie, najskôr musíte obnoviť hranice osobného priestoru.

Trauma ničí našu obranyschopnosť, takže sa človek prestáva cítiť úplne v bezpečí pred vonkajšími podnetmi: agresia, negativita.

Radím vám, aby ste vykonávali špeciálne cvičenia, ktoré vám umožnia znovu získať hranice vášho vlastného priestoru, v ktorých sa človek cíti chránený. Zamyslite sa nad detstvom a pamätajte si, čo ste robili, keď ste zažili nával emócií - predstierali ste a hovorili ostatným, že ste „v dome“, čím sa chránite pred vonkajšími podnetmi. To isté urobte aj teraz, keď sa pocity a skúsenosti vymknú spod kontroly, predstavte si, že ste na bezpečnom mieste, kde vás nikto neurazí..

Navyše, aby ste si na chvíľu oddýchli, odporúčam vám urobiť si kontrastnú sprchu, takže pocítite jemné poklepanie na pokožku, čím pocítite osobné hranice svojho tela..

Fáza 2: Stojte pevne na nohách

Ak sa vám zdá, že všetko okolo sa rúca, že vaša myseľ je otupená a nemôžete nič ovládať, niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite, neprepadajte panike. Existuje efektívny spôsob, ako sa s týmto stavom vysporiadať, vyzuť si topánky a skúsiť stáť na zemi bosými nohami, precítiť zem, ktorá vás bezpečne drží. Takže si všimnete, že svet stojí a nič sa nedrolí. Upokojením a sústredením urobíte správne rozhodnutie..

Fáza 3: nájdite zdroj energie

Každý človek má svoj vlastný spôsob získavania vitality: niekto sa potrebuje dostatočne vyspať, iný si číta svoje obľúbené knihy, ďalší chodí na jogu, štvrtý potrebuje prechádzku, stretnutie s priateľmi. Musíte jasne pochopiť, čo vás napĺňa energiou, nájsť tento zdroj a ľahko prekonáte všetky nepriazne osudu. Aby ste ju našli, pokúste sa zavrieť oči a spomenúť si, čo vám dáva silu, ale mali by ste hľadať aj to, čo vám ich uberá..

Takýmto energetickým upírom sa často stávajú rodičia, ktorí od dieťaťa požadujú príliš veľa, realizujú prostredníctvom neho svoje nesplnené sny a obmedzujú ho, zatláčajúc svoje vlastné záujmy do úzadia. Navyše, nemilovaná práca, večná rutina, nepríjemné známosti a rýchle životné tempo uberajú na sile..

Len čo zistíte, čo vám berie energiu, musíte sa pred tým čo najskôr chrániť..

Fáza 4: hľadanie blokov

Odporúčam vám, aby ste neustále sledovali svoj stav, čo vám umožní presne pochopiť, ako psychotrauma ovplyvňuje vaše telo. Napríklad, ak je dievča z niečoho veľmi rozladené, malo by vysledovať, kde presne sa táto emócia prejavuje. Môže to spôsobiť hrčku v krku, chlad v žalúdku, zimnicu, triašku.

Fáza 5: pozorujte vnemy

Len čo sa naučíte monitorovať svoju fyzickú pohodu, vaše zranenie vybledne a potom úplne zmizne. Je to preto, že opäť začnete mať kontrolu nad tým, čo sa deje. To vás nezbaví pocitov strachu a odporu, ale umožní vám to ovládať tieto emócie..

Použite nasledujúcu techniku ​​na lepšie pochopenie svojho tela: zatvorte oči a položte si otázku: „Čo cítim, keď si spomeniem na túto nepríjemnú udalosť?“ - a potom sledujte svoj stav. V duši cítite ťažký kameň, rýchly tlkot srdca, chvenie rúk. Zaznamenajte svoje pozorovanie.

Fáza 6: spojte sa so svojimi skúsenosťami

Niekedy ani po zotavení nenechá psychologické ochorenie človeka dlho samého, naplní všetky jeho myšlienky. Je v neustálom napätí a strachu, bojí sa, že sa tento pocit vráti, ak sa ho pokúsi spracovať na skúsenosť a navždy ho položiť. Ak všetko neuvoľníte, bude to neustále žrať osobnosť zvnútra. Je potrebné nadviazať kontakt so svojimi pocitmi a prehrať si tento negatívny moment v hlave, držať túto spomienku, kým sa nezačne meniť. Všetky vaše obavy musia ustúpiť.

Fáza 7: návrat do normálneho života

Keď je človek ťažko depresívny, cíti iba svoju vlastnú bolesť a nereaguje na vonkajšie podnety. Tiež necíti vkus, neteší ju slnečné počasie. Ale po úplnom uzdravení človek otvorí oči a so zvedavosťou sa na svet pozerá novým spôsobom..

Krok 8: Potvrďte výsledok

V tejto fáze by ste mali cítiť slobodu, návrat vitality a túžbu po sebarozvoji. Je dôležité držať sa tejto vlny a nevracať sa k minulým negatívnym spomienkam..

Ako pomôže psychologička Daria Milay vyrovnať sa s touto chorobou

Uviedol som všetky príznaky choroby a podrobne som definoval psychologickú traumu. Ak prežívate také ťažké obdobie, prihláste sa na moju konzultáciu, pomôžem vám:

 • vyvinúť rýchlu reakciu na stresovú situáciu;
 • obnoviť dôveru v blízkych a známych ľudí;
 • zbaviť sa negatívnych myšlienok;
 • prekonať strach a úzkosť;
 • vysporiadať sa bezpečne a ľahko s príčinami vnútorných jednotiek;
 • ovládať správanie a emócie.

Vaše rozhodnutie kontaktovať ma so žiadosťou o pomoc musí byť zámerné. Stojí za to prísť, keď problém prestanete popierať a akceptujete ho..

Doslov

V tomto článku som povedal všetko o duševných traumách, vysvetlil, čo to je, vymenoval druhy, príznaky a znaky. Monitorujte nielen svoje psychologické zdravie, ale aj stav blízkych. Zbavte sa zbytočných myšlienok a žite šťastný život bez obáv a starostí.

V zložitých životných situáciách vládne pocit beznádeje a zúfalstva. Najefektívnejším spôsobom je osobná konzultácia..

Hodinové stretnutie na vašu jedinečnú žiadosť v Moskve.

Intenzívny rytmus života?
Získajte online rady odkiaľkoľvek na svete.